کمیسیون تخصصی معماری

نام و نام خانوادگی سمت
حسین درویشی رئیس
محمد محسن فروزان دبیر
حنیفه سلیمی طبس  نایب رئیس
صادق بینا عضو
الهام رمضانی عضو
ساره وحدتی عضو
مریم زمانیان عضو
عباس عامری نماینده هیئت مدیره

برنامه جلسات کمیسیون تخصصی معماری

شنبه هرهفته  ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.