کمیسیون تخصصی نقشه برداری

نام و نام خانوادگی سمت
ذوالفقار آهنی نماینده هیئت مدیره
محمد اکبری رئیس
هاشم جهانگیر دبیر
عبدالرحمن مصطفایی نائب رئیس
رامین جلیلیان عضو
مجید داوودی عضو

برنامه جلسات گروه تخصصی نقشه برداری

چهرشنبه هرهفته  ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.