کمیسیون تخصصی نقشه برداری

نام و نام خانوادگی سمت
محمد اکبری رئیس
هاشم جهانگیر دبیر
عبدالرحمن مصطفایی نائب رئیس
رامین جلیلیان عضو
مجید داوودی عضو
سیده بنفشه میرکاظمی عضو

برنامه جلسات گروه تخصصی نقشه برداری

چهرشنبه هرهفته  ساعت ۱۷:۰۰

سیزدهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ( ۹۵/۹/۷)

سیزدهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز یکشنبه ۹۵/۹/۷ساعت ۱۷ در محل سازمان برگزار و موارد زیر بررسی گردید:

۱٫ بررسی نامه رییس سازمان نظام مهندسی کشور درخصوص استفاده از صلاحیت های نقشه برداری مطابق مبحث ۲ و تصمیم گیری در مورد روال تهیه نقشه مورد نیاز مهندسین شهرساز جهت تفکیک اراضی و همچنین پیاده سازی طرح تفکیکی ارایه شده

۲٫ تصمیم گیری در مورد زمان و نحوه برگزاری دوره باز آموزی تفکیک آپارتمان و ارجاع به کمیته آموزش جهت تصویب

۳٫ تصمیم گیری در مورد زمان دوره آموزشی طرح تفضیلی و ارجاع به کمیته آموزش جهت تصویب

۴٫ بررسی نامه های شورای مرکزی


دوازدهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ( ۹۵/۷/۱۴)
دوازدهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز چهارشنبه ۹۵/۷/۱۴در محل سازمان برگزار گردید و اهم موضوعات بررسی شده به شرح ذیل می باشد:
۱٫ معرفی آقای دکتر محمد اکبری به عنوان نماینده گروه نقشه برداری در مجله رازینه
۲٫ بررسی موارد قابل طرح با شهرداری در مورد طرح پیشنهادی پیش تفکیک
۳٫ بررسی نامه های سازمان ثبت اسناد و املاک در مورد تهیه گزارش کارهای تفکیک آپارتمان

یازدهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ( ۹۵/۵/۲۷)
یازدهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز چهارشنبه ۹۵/۵/۲۷در محل سازمان برگزار گردید و اهم موضوعات بررسی شده به شرح ذیل می باشد:
– تهیه چارچوب کاری پیشنهادی به شهرداری جهت انعقاد تفاهم نامه درخصوص انجام پیش تفکیک آپارتمانی قبل از صدور پایانکار
– ارائه پیشنهاد اضافه شدن کنترل نقشه برداری نقشه های دفاتر طراحی در سازمان (برای ساختمان های ج و د که طراحی نقشه برداری انجام میگیرد)
– بررسی نامه های واصله

دهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز چهارشنبه ۹۵/۴/۳۰
دهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز چهارشنبه ۹۵/۴/۳۰در محل سازمان برگزار گردید و اهم موضوعات بررسی شده به شرح ذیل می باشد:
۱- تهیه چک لیست نظارت نقشه برداری مطابق با کارت نظارت یکپارچه در دست تهیه سازمان
۲- بحث و تصمیم گیری در مورد چگونگی و محل برگزاری بحث عملی دوره آموزشی نظارت و طراحی نقشه برداری
۳- بحث و تصمیم گیری در مورد برخی مشکلات موجود در کارهای تفکیک آپارتمان

نهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز چهارشنبه ۹۵/۴/۲
نهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز چهارشنبه ۹۵/۴/۲در محل سازمان برگزار گردید و اهم موضوعات بررسی شده به شرح ذیل می باشد:
۱-گزارش جلسه شورای مرکزی نقشه برداری توسط دکتر اکبری
۲- بررسی نامه کمیته نظام پیشنهادات
۳- بحث در مورد موارد اختلافی تفکیک و پیشنهاد جلسه مشترک با نمایندگان اداره ثبت اسناد و املاک
۴- تعیین زمان برگزاری دوره طراحی و نظارت در اولین هفته بعد ماه رمضان
۵- تایید سرفصل دوره آشنایی با طرح تفصیلی و قوانین و مقررات شهرداری و برگزاری دوره در مرداد ماه
۶- بررسی مشکلات طراحی و نظارت و تاکید بر استفاده از نقشه طراحان نقشه بردار جهت سایر طراحی ها در کمیته دفاتر

هفتمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ( ۹۴/۲/۲۰)
هفتمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز دوشنبه ۹۴/۲/۲۰در محل سازمان برگزار گردید و اهم موضوعات بررسی شده به شرح ذیل می باشد:
• آقای دکتر مصطفایی گزارشی از پیگیری هماهنگی با استاد جهت برگزاری دوره آموزشی طراحی و نظارت را ارائه دادند و راجع به سایر جزئیات این دوره صحبت گردید و درخواست برگزاری این دوره به کمیته آموزش ارسال گردید.
• گزارش جلسه سه جانبه سازمان، شهرداری و اداره ثبت در گروه ارائه گردید و راجع به موضوعات مطرح شده در آن جلسه بحث گردید.
• فرم ها و شرح خدمات طراحی نقشه برداری بررسی مجدد گردید و برای تایید به هیات مدیره محترم سازمان ارسال گردید.
• با توجه به حضور دکتر اکبری در جلسه هفته آینده روسای گروه های تخصصی نقشه برداری در شورای مرکزی مواردی مطرح و جهت ارائه در آن جلسه جمع بندی گردید.

ششمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ( ۹۵/۱/۳۰)
ششمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز دوشنبه ۹۵/۱/۳۰در محل سازمان برگزار گردید و اهم موضوعات بررسی شده به شرح ذیل می باشد:
• مقرر گردید در ابتدای خرداد ماه دوره آموزشی آشنایی با ضوابط طرح تفصیلی برگزار گردد و در جلسه آتی درخصوص سرفصل و مدرس دوره جمع بندی گردد.
• تفاهم نامه سه جانبه سازمان نظام مهندسی، اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری در استان البرز بررسی گردید و مواردی جهت ارائه در جلسه مشترک استان جمع بندی گردید.
• ابلاغیه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه که یک ماده آن مرتبط با مسائل نقشه برداری در حوزه ادارات ثبت اسناد و املاک بود بررسی گردید و مقرر شد در جلسه مشترک با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مطرح گردد

• فرم های مرحله ای نظارت نقشه برداری که توسط آقای دکتر اکبری نهایی شده بود بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد به همراه فرم های طراحی نقشه برداری علاوه بر ارائه به همکاران تحویل سازمان نیز گردد.


پنجمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ( ۹۵/۱/۱۶)

پنجمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز دوشنبه ۹۵/۱/۱۶در محل سازمان نظام مهندسی برگزار گردید. از اهم موارد مطرح شده در این جلسه به موارد زیر می توان اشاره نمود:

• بررسی و ارسال درخواست افزایش تعرفه تفکیک آپارتمانی به هیات مدیره محترم

• بررسی و اعمال تغییراتی در تمپلیت نقشه های تفکیکی آپارتمان و نحوه ارائه توضیحات مربوط به نقشه ها

• ارائه درخواست مجدد گروه به هیات مدیره سازمان جهت رایزنی و تغییر تفاهم نامه تفکیک آپارتمانی مسکن مهر

• مقرر شد با آقای مهندس توکلی درخصوص برگزاری جلسه مشترک با شهرداری محترم بیرجند درخصوص همکاری های بیشتر مشورت گردد و نتیجه توسط گروه نقش برداری و کمیته مشاوران امور اشتغال و مهندسین فاقد پروانه پیگیری گردد.


چهارمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ( ۹۴/۱۲/۲۴)

چهارمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری امروز ۹۴/۱۲/۲۴در محل سازمان نظام مهندسی برگزار گردید. در این جلسه که به صورت هم اندیشی برگزار شد علاوه بر اعضای گروه تخصصی تعدادی از همکاران مهندس نقشه بردار حضور داشتند. از اهم مسائل مطرح شده در این جلسه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

• گزارش کارها و اقدامات صورت گرفته در زمینه طراحی و نظارت نقشه برداری به اطلاع حاضرین رسید و از مهندسین خواسته شد که هرچه سریعتر به دفاتر طراحی پیوسته و همچنین عملکرد درست و به موقعی در این خصوص داشته باشند تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد. همچنین به بعضی مشکلات و سوالات حاضرین در این زمینه پاسخ داده شد.

• مقرر شد با شرایط حاضر کارهای طراحی و نظارت با هماهنگی گروه تخصصی نقشه برداری انجام گرفته و پس از ۶ ماه جلسه ای جهت بررسی شرایط، موانع و مشکلات احتمالی برگزار گردیده و درجهت رفع و جمع بندی آنها اقدام گردد.

• مقرر شد از ابتدای سال جدید گروه تخصصی بطور جد پیگیر همکاری با شهرداری بیرجند درخصوص برعهده گرفتن تهیه پایانکارها باشد.

• مقرر شد در حوزه آموزشی دوره بازآموزی طراحی و نظارت نقشه برداری و همچنین دوره آشنایی با طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی و صدور پایانکار از طریق کمیته محترم آموزش پیگیری و برگزار گردد.

• چند مساله در خصوص تفکیک آپارتمان ها مطرح گردید و در این زمینه بحث و بررسی شد و مقرر گردید این موارد به همراه چند مورد دیگر در سال جدید مصوب و به هیات مدیره محترم جهت تایید ارسال گردد.


سومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۵
سومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۵برگزار گردید و در این جلسه به موضوعات زیر پرداخته شد :
– بحث و تبادل نظر درخصوص رفع موانع و مشکلات موجود در فرآیند طراحی و نظارت نقشه برداری

– هماهنگی درخصوص برگزاری جلسه هم اندیشی با مهندسین نقشه بردار در روز دوشنبه ۹۴/۱۲/۲۴در محل سازمان


دومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ( ۹۴/۱۲/۳)

دومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری دوشنبه ۹۴/۱۲/۳برگزار گردید و بر اساس دستور جلسه ۱٫ نمایندگان رشته نقشه برداری در کمیته های آموزش، دفاتر طراحی و نظام پیشنهادات جهت معرفی به هیات مدیره مشخص گردیدند. ۲٫ پیشنهاداتی جهت حل مشکلات فرآیند طراحی و نظارت نقشه برداری مصوب گردید و جهت تصویب به هیات مدیره ارجاع شد.


اولین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ( ۹۴/۱۱/۲۸)

اولین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری چهارشنبه ۹۴/۱۱/۲۸برگزار گردید و بر اساس دستور جلسه اول گروه تخصصی که تعیین رئیس و دبیر بوده است، آقای دکتر محمد اکبری به عنوان رئیس و آقای دکتر عبدالرحمان مصطفایی به عنوان دبیر گروه تخصصی نقشه برداری انتخاب شدند.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.