گروه تخصصی برق

نام و نام خانوادگی سمت
سید محمدرضا فاطمی رئیس
علیرضا نیک شعار دبیر
علی کریمدادی عضو
محمدحسن زارع عضو
سید محمدرضا علمدارمقدم عضو

برنامه جلسات گروه تخصصی برق

دوشنبه هرهفته  ساعت ۱۷:۰۰

پنجمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران ( ۹۵/۴/۲۱)

پنجمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۱در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” کارت نظارت” انجام شد. مقرر شد موارد اعلامی توسط دبیران گروها اصلاح و به گروه عمران جهت جمع بندی ارائه گردد.


چهارمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران ( ۹۵/۳/۱۹)
چهارمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۹ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” کارت نظارت” انجام شد. هریک از گروهها به تشریح چک لیستهای نظارتی رشته خود پرداختند و مقرر شد اصلاحات لازم توسط دبیران گروها اعمال و در جلسه بعدی جمع بندی و به هیات مدیره تقدیم گردد.

سومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران( ۹۵/۲/۱۲)
سومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۲/۱۲ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” دفترچه گزارشات و مستندات پروژه” انجام شد. هریک از گروهها به تشریح فعالیت های خود پرداختند و مقرر شد اصلاحات لازم توسط دبیران گروها اعمال و در جلسه بعدی ارائه و جمع بندی گردد.

دومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران( ۹۴/۱۲/۲۰)
دومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران در روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۰ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه بحث و بررسی در خصوص تهیه ” دفترچه گزارشات و مستندات پروژه” انجام شد و مقرر گردید گروه¬های تخصصی نظرات نهایی خود را در جلسه بعدی ارائه و نسبت به تدوین دفترچه گزارشات اقدام شود.

چهارمین جلسه گروه تخصصی برق( ۱۵/۱۲/۹۴)
چهارمین جلسه گروه تخصصی برق روز شنبه ۱۵/۱۲/۹۴ برگزار شد که اهم مصوبات گروه به شرح ذیل می باشد : ۱٫ الزام به استفاده از چراغ اضطراری با باطری سرخود در پاگرد طبقات و پیلوت از سال ۹۵ ۲٫ تهیه چک لیست جامع بازدیدهای مرحله ای تاسیسات برقی ساختمان

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.