گروه تخصصی عمران

نام و نام خانوادگی سمت
سیده بنفشه میرکاظمی رئیس
محسن بهدانی دبیر
ولی ا.. جعفری عضو
مرتضی تقی زاده عضو
سید علی میر بزرگی عضو
آرش حسن زاده عضو

برنامه جلسات گروه تخصصی عمران

دوشنبه هرهفته  ساعت ۱۲:۰۰

سی و سومین جلسه گروه تخصصی عمران (۹۵/۹/۱۵)

سی و سومین جلسه گروه تخصصی عمران روز دوشنبه مورخ۹۵/۹/۱۵ در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :

_بررسی قرارداد نظارت بر تخریب ساختمانها و ارائه به هیات مدیره

_ بررسی نامه های واصله


سی و دومین جلسه گروه تخصصی عمران (۹۵/۹/۱)
سی و دومین جلسه گروه تخصصی عمران روز دوشنبه مورخ۹۵/۹/۱ در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_بررسی قرارداد نظارت بر تخریب ساختمانها
_ بررسی قرارداد اجرای تخریب و گودبرداری

سی و یکمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۸/۲۶)
سی و یکمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۶ با حضور مسئولین دفاتر طراحی و اعضا گروه کنترل نقشه در خصوص وحدت الرویه در ارائه نقشه ها برگزار گردید، ضمن تشکر از حضور پررنگ مسولین دفاتر در این جلسه، اهم موارد مطروحه بدین شرح میباشد:
۱_تشریح شیوه نامه ابلاغی سازمان در خصوص نحوه و جزئیات نقشه های ارائه شده توسط جناب دکتر سرافرازی
۲_تشریح دستورالعمل ارائه نقشه های معماری توسط جناب دکتر فروزانفر
۳_توضیحاتی در خصوص کیفیت نقشه ها و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد توسط خانم مهندس میرکاظمی
۴_پرسش و پاسخ

سی امین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۸/۲۴)
سی امین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۴ با حضور رئیس محترم سازمان و اعضا گروه کنترل نقشه در محل سازمان برگزار گردید، در این جلسه بحث در خصوص مشکلات موجود در روند کنترل نقشه ها در سازمان ، توسط گروه محترم کنترل نقشه مطرح و پیشنهاداتی در این خصوص به هیات مدیره ارسال گردید.

بیست و نهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان( ۹۵/۸/۳)
بیست و نهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۳ در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_بررسی نامه سازمان نظام مهندسی استان فارس و پیشنهاد دوره های ورود به حرفه
_ بررسی نامه کمیته دفاتر طراحی در خصوص جلسه هم اندیشی مسئولین دفاتر طراحی
_ ارائه موضوع پژوهشی در خصوص ایمنی در کارگاههای ساختمانی توسط جناب مهندس نجفی
_ بررسی موارد متفرقه

بیست و هفتمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۷/۱۹)
بیست و هفتمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز یکشنبه مورخ ۹۵/۷/۱۹ در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ بررسی نامه های واصله
_ بررسی موارد متفرقه
بیست و هشتمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۷/۲۶ در شهرستان فردوس و با حضور هیات رئیسه و ناظرین عمران دفتر نمایندگی این شهرستان پیرامون مسائل فنی و مشکلات موجود در روند طراحی، نظارت و اجرای پروژه ها برگزار گردید. دراین جلسه به سوالات حاضرین توسط اعضا هیات رئیسه گروه تخصصی عمران پاسخ داده شد.

بیست و ششمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۷/۱۲)
بیست و ششمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز یکشنبه مورخ ۹۵/۷/۱۲در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی بر اساس تقویم آموزشی در آبان و آذرماه
_ برنامه ریزی در خصوص ماموریت گروه تخصصی عمران به شهرستان فردوس جهت هم اندیشی در هفته آخر مهرماه
_ بررسی نامه شورای مرکزی در خصوص استاندارد مصالح
_ بررسی موارد متفرقه

بیست و پنجمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۶/۲۸)
بیست و پنجمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز یکشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۸در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره آموزشی تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن که قرار است در تاریخ ۹۵/۷/۸ برگزار گردد.
_ معرفی آقای مهندس فدویان بعنوان نماینده گروه تخصصی جهت پیگیری امور پهنه بندی زمین
_ پیشنهاد به هیات مدیره در خصوص آمادگی گروه عمران در نیاز سنجی استان به تخصص های مورد نیاز صنعت ساختمان و آسیب شناسی پذیرش دانشجو بیش از نیاز
_ پاسخ چند مورد استعلام

بیست و چهارمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان( ۹۵/۶/۸)
بیست و چهارمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۶/۸در محل سازمان با حضور معاون فنی آزمایشگاه مکانیک خاک برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره آموزشی تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن به میزبانی آزمایشگاه مکانیک خاک و بازدید از آزمایشگاه در هفته اول مهرماه
_ تدوین سرفصل های آموزشی دوره تفسیر نتایج آزمایشگاهی
_ بررسی برخی از مشکلات فنی ارائه شده توسط ماده ۳۵
_ معرفی نماینده گروه تخصصی عمران در فصلنامه رازینه جهت ارزیابی مقالات ارائه شده
_ ارائه موضوع پژوهشی توسط آقای مهندس فرخنده
_ پاسخ چند مورد استعلام

بیست و دومین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۵/۲۵)
بیست و دومین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۵/۲۵در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ پیشنهاد کارت نظارت به هیات مدیره
_ اعلام برندگان مسابقه علمی جلسه پرسش و پاسخ در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند
_ بررسی برخی از مشکلات فنی ارائه شده توسط ماده ۳۵
_ بررسی نامه های واصله

بیست و یکمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۵/۱۸)
بیست و یکمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۵/۱۸در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ بررسی چک لیست عمران کارت نظارت
_ پیشنهاد برگزاری چند سمینار و دوره آموزشی
_ بررسی نامه های واصله

بیستمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۵/۴)
بیستمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۵/۴در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ بررسی نظام نامه ارزیابی عملکرد دفاتر طراحی و ارائه پیشنهاداتی به هیات مدیره
_ بحث در خصوص نحوه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در محل نمایشگاه ساختمان
_ارائه پیشنهاد به هیات مدیره در خصوص برخی از مسائل
_بررسی نامه های واصله

نوزدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۴/۲۱)
نوزدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۱در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ بحث و بررسی در خصوص چک لیست نقشه های اجرا و نهایی شدن آن
_ درخواست تشکیل جلسه مشترک باحضور نمایندگان آزمایشگاه مکانیک خاک ، شهرداری ، راه و شهرسازی ، اساتید برجسته دانشگاهی در زمینه ژئوتکنیک و خاک جهت بررسی مشخصات خاک (پهنه بندی) در مناطق مختلف شهر بیرجند و بررسی پیشنهادات و راهکارها
_بررسی موارد متفرقه

پنجمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران (۹۵/۴/۲۱)
پنجمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۱در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” کارت نظارت” انجام شد. مقرر شد موارد اعلامی توسط دبیران گروها اصلاح و به گروه عمران جهت جمع بندی ارائه گردد.

هجدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۴/۱۴)
هجدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۴/۱۴در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ بحث و بررسی در خصوص بیمه های ساختمانی
لازم بذکراست مطابق بند ث ماده ۱۲_۱_۴ مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ، یکی از مجوزهای خاص و اقدامات قبل از اجرای ساختمان بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه توسط سازنده (مالک) است ـ همچنین طبق ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی ، کارفرمایان مکلفند تمامی کارگران و کارکنان اداری خود را درمقابل خسارات وارده از ناحیه ان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ناظر پروژه مسئول کنترل این موضوع قبل از شروع عملیات ساختمانی می باشد .
_بررسی موارد متفرقه

هفدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۳/۳۱)
هفدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۳/۳۱در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ بحث و بررسی در خصوص چک لیست نقشه ها
_ بررسی نامه واحد نظارت عالیه عمران
_ بررسی نامه کمیته نظام پیشنهادات
_بررسی مصوبه کمیته انرژی و استاندارد مصالح
_بررسی مصوبه کمیته ارزیابی عملکرد دفاتر طراحی

_بررسی نامه کمیته مناسب سازی معلولین


شانزدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ۹۵/۳/۱۷)

شانزدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۷ در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:

_ بحث و بررسی در خصوص چک لیست نقشه ها

_ پیشنهاد مواردی به هیات مدیره در راستای صرفه جویی انرژی

_ بررسی نامه های واصله


چهارمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران ( ۹۵/۳/۱۹)
چهارمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۹ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” کارت نظارت” انجام شد. هریک از گروهها به تشریح چک لیستهای نظارتی رشته خود پرداختند و مقرر شد اصلاحات لازم توسط دبیران گروها اعمال و در جلسه بعدی جمع بندی و به هیات مدیره تقدیم گردد.

پانزدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان (۹۵/۳/۱۰)
پانزدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۰ در شهرستان قاین و با حضور هیات رئیسه و اعضا دفتر نمایندگی این شهرستان پیرامون مسائل فنی و مشکلات موجود در روند طراحی، نظارت و اجرای پروژه ها برگزار گردید. دراین جلسه به سوالات حاضرین توسط اعضا هیات رئیسه گروه تخصصی عمران پاسخ داده شد.

چهاردهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان با دستور کار اعطای احکام کمیته های ذیل مجموعه گروه تخصصی (۹۵/۲/۲۹)
چهاردهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان با دستور کار اعطای احکام کمیته های ذیل مجموعه گروه تخصصی در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۹ساعت ۱۷ در محل سازمان برگزار گردید.
دکتر سرافرازی رئیس محترم گروه تخصصی عمران از اعضا کمیته ها ارائه گزارشات ، فراوانی مشکلات و نقاط ضعف و قوت به صورت فصلی به گروه عمران را درخواست نمودند.
در پایان احکام اعضا گروه اعطا گردید.

سیزدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۲/۲۷)
سیزدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۷برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_با عنایت به برگزاری کارگاه آموزشی سقف های دال مجوف در روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۲/۳۰ ساعت ۸:۳۰ صبح در محل تعاونی مسکن فرهنگیان واقع در بلوار صیادشیرازی (روبه روی شهربازی صیاد) از کلیه مهندسین عمران و معماری سازمان دعوت میشود در کارگاه مذکور شرکت نمایند.لازم بذکراست به شرکت کنندگان، گواهی حضور اعطا خواهد شد.
_ گزارش آقای مهندس علمی در خصوص کارگاه عملی سقف های دال مجوف؛ برنامه ها و اقدامات روز برگزاری
_ پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک گروه تخصصی عمران با هیات رئیسه دفتر نمایندگی شهرستان قاین در هفته اول خرداد ماه

دوازدهمین جلسه گروه تخصصی عمران با حضور اعضا، علاقه مند جهت همکاری در فعالیت های مطالعاتی، آئین نامه ای، پژوهشی و علمی( ۹۵/۲/۲۰)

دوازدهمین جلسه گروه تخصصی عمران با حضور اعضا، علاقه مند جهت همکاری در فعالیت های مطالعاتی، آئین نامه ای، پژوهشی و علمی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۰ در محل سازمان برگزار گردید؛ در ابتدای جلسه اعضا حاضر درجلسه به تشریح فعالیتهای خود پرداختند ؛ مقرر گردید اعضا محترم ویرایش نهایی تحقیقات خود را انجام و نتیجه کار آنها در سایت اینترنتی سازمان و کارگاه ارائه تجربیات شخصی منعکس گردد. در پایان جلسه ، حضار به بیان مشکلات اجرایی در حوزه ساخت و ساز پرداختند.


یازدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان ( ۹۵/۲/۱۳)
یازدهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۵/۲/۱۳برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_پیشنهاد سمینارهای آموزشی جهت طرح در کمیته آموزش
_ گزارش آقای مهندس فدویان در خصوص برگزاری کارگاه عملی سقف های دال مجوف
_ معرفی آقای مهندس محسن بهدانی بعنوان نماینده گروه تخصصی عمران در کمیته انرژی،استاندارد مصالح و محیط زیست
_ بررسی نامه های واصله

سومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران( ۹۵/۲/۱۲)
سومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۲/۱۲ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” دفترچه گزارشات و مستندات پروژه” انجام شد. هریک از گروهها به تشریح فعالیت های خود پرداختند و مقرر شد اصلاحات لازم توسط دبیران گروها اعمال و در جلسه بعدی ارائه و جمع بندی گردد.

دهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان با دستور کار اعطای احکام کمیته های ذیل مجموعه گروه تخصصی( ۹۵/۲/۶)
دهمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان با دستور کار اعطای احکام کمیته های ذیل مجموعه گروه تخصصی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۲/۶ ساعت ۱۷ در محل سازمان برگذار گردید.
دکتر سرافرازی رئیس محترم گروه تخصصی عمران از اعضا کمیته ها ارائه گزارشات ، فراوانی مشکلات و نقاط ضعف و قوت به صورت فصلی به گروه عمران را درخواست نمودند.
در پایان احکام اعضا گروه اعطا گردید.

اولین نشست مشترک گروه تخصصی عمران سازمان با اعضا، علاقه مند جهت همکاری در فعالیت های مطالعاتی ، آئین نامه ای ، پژوهشی و علمی(موضوع فراخوان) ( ۹۵/۱/۲۳)
اولین نشست مشترک گروه تخصصی عمران سازمان با اعضا، علاقه مند جهت همکاری در فعالیت های مطالعاتی ، آئین نامه ای ، پژوهشی و علمی(موضوع فراخوان) روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱/۲۳ در محل سازمان برگزار گردید؛ در ابتدای جلسه رئیس گروه تخصصی در خصوص خط مشی ها و اهداف آموزشی مدنظر سخنانی ایراد نمودند و سپس اعضا به معرفی خود و توانایی هایشان در زمینه های مختلف پرداختند ؛ مقرر گردید اعضا محترم جمع بندی خود را در تقسیم وظایف صورت پذیرفته در جلسه بعدی ارائه نمایند.

هفتمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان (۹۵/۱/۱۶)
هفتمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ۹۵/۱/۱۶ برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ معرفی نماینده گروه تخصصی عمران جهت شرکت در جلسات نظارت عالیه ماده ۳۵
_ برنامه ریزی لازم جهت نشست مشترک گروه تخصصی عمران با اعضا مایل جهت همکاری (موضوع فراخوان)
_ پیشنهاد برگزاری سمینار اموزشی سقف های دال مجوف در بهار ۹۵

ششمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان( ۹۴/۱۲/۲۴)
ششمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۴ برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ بحث و بررسی در خصوص نظام نامه نحوه برگزاری جلسات درون سازمانی و اصلاحات لازم و ارائه به هیات مدیره
_ بررسی چک لیست نقشه های اجرا (کمیته مجریان)
_ ارائه گزارش مهندس بنی اسدی در خصوص تدوین دتایل های اجرایی نقشه ها

دومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران ( ۹۴/۱۲/۲۰)
دومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران در روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۰ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه بحث و بررسی در خصوص تهیه ” دفترچه گزارشات و مستندات پروژه” انجام شد و مقرر گردید گروه¬های تخصصی نظرات نهایی خود را در جلسه بعدی ارائه و نسبت به تدوین دفترچه گزارشات اقدام شود.

پنجمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان(۹۴/۱۲/۱۷)
پنجمین جلسه گروه تخصصی عمران سازمان روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ برگذار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ بحث و بررسی در خصوص فرم های متحدالشکل گزارشات مرحله ای ناظرین به مراجع صدور پروانه
_ پیشنهاد برنامه های آموزشی گروه عمران در سال ۹۵

دومین جلسه گروه تخصصی عمران( ۹۴/۱۲/۳)
دومین جلسه گروه تخصصی عمران در تاریخ ۹۴/۱۲/۳برگزار شد. در این جلسه برابر دستور کار اعلام شده لیست دو برابر مورد نیاز از افراد پیشنهادی این گروه برای اعلام به هیات مدیره جهت انتخاب در کمیته های مختلف تهیه گردید. همچنین آیین نامه اجرایی جلسات گروهها جهت بررسی و اعلام نظر به اعضا گروه ابلاغ شد.

اولین جلسه گروه تخصصی عمران ( ۹۴/۱۱/۲۷)
اولین جلسه گروه تخصصی عمران ۹۴/۱۱/۲۷برگزار گردید و بر اساس دستور جلسه اول گروه تخصصی که تعیین رئیس و دبیر بوده است، آقای دکتر سرافرازی به عنوان رئیس و آقای مهندس محسن بهدانی به عنوان دبیر گروه تخصصی عمران انتخاب شدند.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.