گروه تخصصی مکانیک

نام و نام خانوادگی سمت
محسن نصرآبادی رئیس
وحید ناصری دبیر
علی عابدینی فنود عضو
رمضان احمدی عضو
میلاد صباغ سبزوار عضو

برنامه جلسات گروه تخصصی مکانیک

یکشنبه هرهفته  ساعت ۱۷:۰۰

جهت دریافت فایل تمهیدات ایمنی آتش نشانی لازم الرعایه در ساختمانها اینجا کلیک نمایید.

جلسه نوزدهم گروه تخصصی مکانیک (۹۵/۹/۱۴)

جلسه نوزدهم گروه تخصصی مکانیک در تاریخ۹۵/۹/۱۴ با حضور کلیه اعضا و مهمان جلسه آقای مهندس سلمانی تشکیل گردید و در ابتدا آقای مهندس سلمانی، سوالاتی پیرامون نظارت تأسیسات مکانیکی جهت برررسی در گروه مطرح نمودند و در ادامه موارد ذیل مصوب گردید

– معرفی آقای مهندس عابدینی به عنوان نماینده گروه تخصصی مکانیک در کمیته مصالح و انرژی

– برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با سیستم های پیشرفته تهویه مطبوع (نسل سوم دستگاهایvrf ) در بهمن ماه

– ارائه گزارش۶ ماهه گروه نظارت عالیه گاز توسط آقای مهندس میلاد صباغ

– برنامه ریزی برای برگزاری دوره آموزشی نرم‌افزار revit


هجدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک ۹۵/۸/۲۳)
هجدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ۹۵/۸/۲۳ با حضور رئیس دفتر گاز شهرستان درمیان آقای مهندس دزگی برگزار گردید
که موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تاکیدقرار گرفت
۱-بحث و بررسی تعدادی از موارد فنی در گازرسانی به جهت وحدت رویه در بین ناظران
۲- تاکید مجدد بر لزوم پيش بازدید ناظران به همراه تهیه نقشه اولیه توسط شرکت مجری

پانزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک( ۹۵/۶/۲۸)
پانزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۵/۶/۲۸ برگزار گردید که موارد زیر مورد بحث و تصویب قرار گرفت
● بحث و بررسی درخصوص سمینار بین المللی تهویه و تبرید دانشگاه بیرجند
● بحت و بررسی اشکالات رایج در اجرای تأسیسات مکانیکی
● معرفی آقای مهندس عابدینی به عنوان نماینده در فصلنامه رازینه
شانزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۵/۷/۱۱ برگزار گردید و اهم مطالب مورد بحث به شرح ذیل می باشد.
● هماهنگی درخصوص برگزاری همایش ناظرین تأسیسات مکانیکی در تاریخ ۹۵/۷/۱۵
هفدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۵/۷/۲۵ برگزار گردید و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت
■ هماهنگی درخصوص برگزاری جلسه مشترک با سازمان آب و فاضلاب خراسان جنوبی
■ پیگیری تفاهم نامه مشترک سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند و سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی

چهاردهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک(۹۵/۵/۱۷)
چهاردهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۵/۵/۱۷ با حضور آقای مهندس صباغی دبیر گروه نظارت عالیه مکانیک برگزار شد و تصمیات ذیل اتخاذ گردید
۱-تصویب فرمهای گزارش و تست تأسیسات(لوله کشی فاضلاب و ۵ لایه)
۲-تصویب زمان همایش ناظرین تأسیسات با حضور چند شرکت تأسیساتی در تاریخ اول مهرماه
۳-درصد بندی نقشه های تأسیساتی
۴-بررسی گزارش نظارت عالیه گاز

سیزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک و دومین جلسه مشترک با دفتر گاز سازمان و گروه نظارت عالیه سازمان
سیزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک و دومین جلسه مشترک با دفتر گاز سازمان و گروه نظارت عالیه سازمان برگزار گردید و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۱- اصلاح کاربرگ جدید تعهدنامه دفتر گاز
۲- بررسی آیین نامه رسیدگی به تخلفات مجریان گاز
۳- معرفی آقای مهندس نصرآبادی به عنوان نماینده گروه تخصصی در کمیته مبحث ۲۲
۴- معرفی آقایان مهندس اقبالی و عابدینی به عنوان نماینده گروه تخصصی درکمیته انرژی
۵-تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت کاردانهای دفتر گاز سازمان نظام مهندسی

پنجمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران ( ۹۵/۴/۲۱)
پنجمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۱در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” کارت نظارت” انجام شد. مقرر شد موارد اعلامی توسط دبیران گروها اصلاح و به گروه عمران جهت جمع بندی ارائه گردد.

چهارمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران ( ۹۵/۳/۱۹)
چهارمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۹ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” کارت نظارت” انجام شد. هریک از گروهها به تشریح چک لیستهای نظارتی رشته خود پرداختند و مقرر شد اصلاحات لازم توسط دبیران گروها اعمال و در جلسه بعدی جمع بندی و به هیات مدیره تقدیم گردد.

ششمین جلسه گروه تخصصی مکانیک ( ۹۵/۱/۲۱)
ششمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۵/۱/۲۱ تشکیل شد که مهم ترین موارد مطروحه به شرح ذیل مى باشد
_جلسه مشترک با دفتر گاز در خصوص تعیین وضعیت ناظرین گاز شهرستان در میان
_تعیین رابط گروه تخصصی در نظارت عالیه ماده ۳۵
– بررسی چک لیست نقشه‌ها ای اجرائی

سومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران ( ۹۵/۲/۱۲)
سومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۲/۱۲ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” دفترچه گزارشات و مستندات پروژه” انجام شد. هریک از گروهها به تشریح فعالیت های خود پرداختند و مقرر شد اصلاحات لازم توسط دبیران گروها اعمال و در جلسه بعدی ارائه و جمع بندی گردد.

سومین جلسه گروه تخصصی مکانیک ( ۹۴/۱۲/۱۵)
سومین جلسه گروه تخصصی مکانیک روز شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ در محل سازمان تشکیل شد برطبق دستور جلسة
۱- درابتدا جلسه مشترکی با اعضا محترم کمیته شناسنامه فنی و ملکی برگزار گردید و درخصوص بالابردن سطح بازدیدها بحث و بررسی گردید.
۲- استراتژی و شاخص‌های کمیته نظارت گاز تدوینی توسط آقای مهندس میلاد صباغ پس از بحث و بررسی تصویب شد.
۳- مقرر گردید آقای مهندس عابدینی استراتژی و شاخص‌های گروه نظارت عالیه تأسیسات را تدوین نمایند.
۴- نظام نامه برگزاری جلسات درون سازمانی با تغییراتی جهت ارسال به هیئت مدیره تصویب گردید.

دومین جلسه گروه تخصصی مکانیک ( ۹۴/۱۲/۵)
دومین جلسه گروه تخصصی مکانیک روز ۴ شنبه به تاریخ ۹۴/۱۲/۵ در محل سازمان تشکیل شد طبق دستور جلسه
۱- دو برابر مورد نیاز از افراد پیشنهادی این گروه برای اعلام به هئیت مدیره جهت انتخاب درکمیته های مختلف تهیه گردید.
۲- استراتژی و شاخصه‌های کمیته نظارت عالیه گاز مورد بحث و بر رسی قرار گرفت و مقرر شد آقای مهندس صباغ آن را تدوین نمایند.

دومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران( ۹۴/۱۲/۲۰)
دومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران در روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۰ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه بحث و بررسی در خصوص تهیه ” دفترچه گزارشات و مستندات پروژه” انجام شد و مقرر گردید گروه¬های تخصصی نظرات نهایی خود را در جلسه بعدی ارائه و نسبت به تدوین دفترچه گزارشات اقدام شود.

اولین جلسه گروه تخصصی مکانیک
اولین جلسه گروه تخصصی مکانیک تشکیل گردیده و بر اساس دستور جلسه اول گروه تخصصی که تعیین رئیس و دبیر بوده است، آقای مهندس محسن نصرآبادی به عنوان رئیس و آقای مهندس وحید ناصری به عنوان دبیر گروه تخصصی مکانیک انتخاب شدند.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.