کمیسیون تخصصی عمران

نام و نام خانوادگی سمت
حسین بهشتی نژاد رئیس
ملیحه جعفری دبیر
محمد رضا علمی نائب رئیس
مرتضی براتی عضو
امین وداد عضو
یدا… محمودی نماینده هیئت مدیره
حسن رضا بهروزی عضو
فاطمه سادات سیدیزدی عضو

برنامه جلسات کمیسیون تخصصی عمران

دوشنبه هرهفته ساعت ۱۲:۰۰

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار