کمیسیون تخصصی معماری

نام و نام خانوادگی سمت
محمدحسین زراعتکار رئیس
مرتضی تقی زاده دبیر
احمد کاظمیان نایب رئیس
مهدی غلامی اسفهرود عضو
رضا جعفری عضو
فرهاد گنجی عضو
آسیه بهروان عضو
عباس عامری نماینده هیئت مدیره

برنامه جلسات کمیسیون تخصصی معماری

شنبه هرهفته ساعت ۱۷:۰۰

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار