کمیسیون تخصصی نقشه برداری

نام و نام خانوادگی سمت
ذوالفقار آهنی نماینده هیئت مدیره
محمد اکبری رئیس
امید کاظمی زاده دبیر
عبدالرحمن مصطفایی نائب رئیس
رامین جلیلیان عضو
مجید داوودی عضو
داوود اکبری عضو
محمد مقری فریز عضو

برنامه جلسات گروه تخصصی نقشه برداری

چهرشنبه هرهفته ساعت ۱۷:۰۰

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار