شرایط ارتقا پایه پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی ساختمان برای کلیه رشته ها

شرایط ارتقا پایه از 3 به 2 کلیه رشته ها

 

 1. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان معماری  (  نظارت- طراحی- اجرا ) 3 به 2  لطفا اینجا کلیک کنید
 2. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان شهرسازی (   نظارت و طراحی ) 3 به 2   لطفا اینجا کلیک کنید
 3. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان عمران (  نظارت- محاسبات-اجرا )  3 به 2  لطفا اینجا کلیک کنید
 4. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان مکانیک (  نظارت و طراحی ) 3 به 2   لطفا اینجا کلیک کنید
 5. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان برق  (  نظارت و طراحی ) 3 به 2    لطفا اینجا کلیک کنید
 6. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان نقشه برداری  ( نظارت و طراحی ) 3 به 2    لطفا اینجا کلیک کنید

 

شرایط ارتقا پایه از 2 به 1 کلیه رشته ها

 

 1. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان معماری  (  نظارت- طراحی- اجرا ) 2 به 1  لطفا اینجا کلیک کنید
 2. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان شهرسازی (   نظارت و طراحی ) 2 به 1   لطفا اینجا کلیک کنید
 3. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان عمران (  نظارت- محاسبات-اجرا )  2 به 1  لطفا اینجا کلیک کنید
 4. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان مکانیک (  نظارت و طراحی ) 2 به 1   لطفا اینجا کلیک کنید
 5. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان برق  (  نظارت و طراحی ) 2 به 1    لطفا اینجا کلیک کنید
 6. جهت کسب اطلاع از شرایط ارتقا پایه مهندسان نقشه برداری  ( نظارت و طراحی ) 2 به 1    لطفا اینجا کلیک کنید

شرایط عضویت مهندسان با کاردانی های نامرتبط

 

عضویت مهندسی که کاردانی نامرتبط با رشته های ابلاغی وزارت راه دارددر صورتی امکان پذیر خواهد بود که ارشد اصلی در رشته لیسانس دریافت نماید در این صورت کد ایشان مرتبط خواهد بود و صلاحیت نظات و اجرا را میگیرند و صلاحیت طراحی و محاسبات شامل این دسته نخواهد شد.

چنانچه مهندسی کاردانی مرتبطی بگیرد که تاریخ کاردانی بعد از تاریخ کارشناسی باشد ، کاردانی پذیرفته نمیشود .

منظور از مرتبط بودن این است که عنوان مدرک کاردانی جزوء  رشته هایی باشد که پروانه کاردانی به آن تعلق میگیرد

مثال

رشته کاردانی مکانیک با گرایش تاسیسات حرارتی نیروگاه ها یا مکانیک صنایع  مرتبط میباشد

رشته کاردانی مکانیک با گرایش ماشین آلات  یا مکانیک با گرایش ساخت تولید   نامرتبط میباشد.

رشته هاییی مانند ریاضی، کامپیوتر ، کشاورزی آبیاری و…. نیز جزوء رشته های نامرتبط محسوب میشوند .

 

شرایط تمدیدپروانه  مهندسان با کاردانی های نامرتبط

 

تمدید پروانه با تمام صلاحیت هایی که قبل از تاریخ 25/5/94  کسب نموده  اند نیز بلامانع است.

 

شرایط ارتقا پروانه  مهندسان با کاردانی های نامرتبط

 

ارتقا پایه مهندسانیکه قبل از 25/5/94 حائز شرایط ارتقا بوده و دوره ها مورد نیاز را  قبل از تاریخ مذکور گذرانده اند ، بلامانع است

 

شرایط ارتقا عضویت و حدود صلاحیت  پروانه دبیر های فنی

 

رشته کد رشته حدود صلاحیت
دبیر فنی کارشناس پیوسته کدمرتبط نظارت و محاسبات  و اجرا
دبیر فنی کارشناس پیوسته + ارشد اصلی کد اصلی نظارت و محاسبات و اجرا
دبیر فنی کارشناس نا پیوسته +کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان + ارشد اصلی کدمرتبط فقط نظارت

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار