فرم بازدید نظارت عالیه ماده35

“قابل توجه ناظرین هماهنگ کننده”
با عنایت به شروع بازدیدهای گروه نظارت عالیه ماده 35 قانون از ساخت و ساز استان ، شایسته است اطلاعات فرم قبل از بازدید تکمیل و در روز بازدید به ناظرین عالیه ارائه نمایند..

جهت دریافت فرم کلیک نمایید.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار