نشست مشترک اعضاء کمیته انرژی و نمایندگان ارگان های مرتبط با موضوع ترویج مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

نشست بررسی وترویج مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با حضور نمایندگان ارگان های مرتبط روز سه شبه 7 آذرماه 96 در محل سالن کنفرانس سازمان برگزار گردید.

در ابتدا مهندس بهدانی ضمن خوشامدگویی در خصوص مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و رئوس مطالبی که در این سلسله جلسات دنبال می کند را بیان نمودند.

مهندس نصرآبادی نیز در خصوص اجرای یک طرح پایلوت در راستای اصلاح الگوی مصرف در یکی از پروژه های اداره کل نوسازی مدارس استان توضیحاتی ارائه داشتند.

در ادامه جلسه مهندس صباغ  نماینده محترم دفتر فنی استانداری، پیشنهاد ایجاد واحد انرژی و ممیزی انرژی را مطرح و درخواست بررسی وضعیت انرژی در ساختمان احداثی قبل از اخذ پایان کار را داشتند.

نماینده محترم شرکت آب و فاضلاب شهری نیز اقدامات صورت گرفته در راستای اصلاح الگوی مصرف توسط سازمان را ارائه و مقرر شد دستورالعمل و نحوه اجرای فاضلاب خاکستری در جلسات آتی توسط ایشان ارائه گردد.

استفاده از اهرم های تشویقی جهت هدایت مالکان در راستای بهینه سازی مصرف انرژی از جمله مطالبی بود که توسط مهندس پیرعطا بیان گردید.

مهندس حسینی نیز لزوم  استفاده از مصالح آجری در نماسازی و چیدمان فضاها در طرح معماری که در نهایت در صرفه جویی مصرف انرژی نقش موثری دارد را یادآور شدند.

نماینده محترم شرکت نفت مهندس سیاوشی، مطالب مربوط به محاسبه و اختصاص برچسب انرژی در ساختمانهای این شرکت را ارائه نمودند.ایشان استفاده از برچسب انرژی را از ضروریات مطرح و توجه همه ارگان ها به امر را خاطر نشان کردند.

مهندس ملکی نماینده محترم اداره استاندارد، اجباری شدن استاندارد آسانسور را از موارد قابل توجه بیان و پیشنهاد نمودند می توان محاسبه ی ریالی در صورت اصلاح الگوی مصرف در جهت ترغیب سازندگان اتخاذ نمود.

در پایان نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز در خصوص بحث آموزش نیروها در جهت پیاده سازی سیستم های مدیریت مصرف انرژی توضیحاتی ارائه نمودند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار