بازدید شرکت ایران رادیاتور

بازدید از گروه تولیدی ایران رادیاتور توسط ریاست سازمان،گروه تخصصی مکانیک و دفتر فنی”تاسیسات”اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان به دعوت شرکت ایران رادیاتور..
یکشنبه 12 آذرماه 96

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار