اطلاعیه اسامی بازرسان-مجمع عمومی96

اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با سلام

احترامأ با عنایت به اتمام دوره بازرسین سازمان و در اجرای مواد 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 81 آئین نامه اجرایی قانون بدینوسیله اسامی کاندیداهای بازرسین که حائز شرایط ماده82 مکرر آئین نامه اجرایی قانون بوده اند بشرح زیر اعلام می گردد.

شایان ذکر است انتخابات بازرسین در مجمع عمومی فوق العاده برگزار خواهد گردید.

1- مهندس محمدرضا بیکی-رشته مکانیک

2- مهندس حسین صباغ-رشته عمران

3- مهندس محمدهادی کمیلی-رشته مکانیک

4- مهندس یدا… محمودی-رشته عمران

5- مهندس علی مهرورزان-رشته برق

6- مهندس احمدرضا ناصری-رشته عمران

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار