همایش مجریان گاز برگزار گردید

همایش مجریان گاز 28 دی ماه 96 با حضور مجریان با موضوع گزارش عملکرد نظارت عالیه مکانیک برگزار گردید.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار