اعلام ضرورت استفاده از فرمت جدید مهر مهندسان

با سلام  و احترام به اطلاع کلیه مهندسان سازمان میرساند :

با عنایت به نامه شماره 10602/6/3521 مورخ 28/9/96 فرمانداری و نامه شماره 22035/96/1 مورخ 7/11/96  شهرداری  ، کلیه مهندسان دارای پروانه الزاما باید رشته ای که در آن زمینه فعال هستند و صلاحیت اخذ نموده اند را در مهر خود درج نمایند.

پایان ساری جاری آخرین مهلت تهیه و ارائه مهر با فرمت جدید است.

مدرک تحصیلی در مهر درج شود که در پروانه اشتغال بکار آورده شده است.

 

ضمنأ گزارشات مرحله ای که ممهور به مهرهای جدید نباشد از سوی شهرداری پذیرفته نمی شود.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار