جلسه مشترک مدیران سازمان و نمایندگان دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان ها

جلسه مشترک مدیران سازمان و نمایندگان دفاتر نمایندگی سازمان دوشنبه 30 بهمن ماه96 برگزار گردید.
موضوعاتی از جمله،اجرایی شدن آئین نامه مالی و معاملاتی وآئین نامه نحوه اداره دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان ها در سال97 در این جلسه مطرح گردید.

ارائه نظرات و پیشنهادات نمایندگان شهرستان ها نیز در این جلسه بیان شد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار