مجمع فوق العاده سازمان برگزار گردید.

بر اساس آگهی دعوت نوبت دوم به شماره   15349   مورخ 17/11/96 جلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان رأس ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 29/11/96 در محل خانه معلم شهرستان بیرجند واقع در بلوار معلم خیابان بیست متری غربی با حضور آقای مهندس  علیرضا نیک شعار    نماینده محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان و شرکت تعداد (   163   ) نفر از کل اعضاء سازمان به تعداد (  2599     ) نفر تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس سرود جمهوری اسلامی ایران پخش شد. در ادامه آقای مهندس غلامرضا توکلی ضمن خیر مقدم به حاضرین با استناد به ماده 56 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر ضرورت انتخاب هیئت رئیسه موقت مجمع عمومی تأکید نمود که در نتیجه آقایان و خانمها:

 

1- مهندس علی جعفری       به عنوان رئیس سنی

 

2 – مهندس  فاطمه احراری        به عنوان منشی

 

3- مهندس  محسن بهدانی      به عنوان ناظر

 

4- مهندس ذوالفقار آهنی      به عنوان ناظر

 

انتخاب و پس از آن بر اساس رأی حاضرین آقایان:

 

1- مهندس  محمد خوشنام      به عنوان رئیس مجمع

 

2- مهندس فاطمه احراری     به عنوان منشی مجمع

 

3- مهندس  اسدا… سلیم    به عنوان ناظر

 

4- مهندس عباس عباسی      به عنوان ناظر

هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی انتخاب و مسئولیت اداره جلسه را عهده دار گردیدند.

 

پس از آن دستور کار جلسه مندرج در آگهی مربوطه توسط منشی مجمع قرائت و توضیحاتی پیرامون بند اول دستور موضوع انتخاب بازرس اصلی و علی البدل ارائه گردید که در نتیجه :

الف- پس از رأی گیری مخفی با برگه رأی از بین 6 نفر منتخب و معرفی شده به مجمع عمومی به منظور انتخاب بازرس سازمان بشرح :

1- مهندس محمدرضا بیکی

2- مهندس حسین صباغ

3- مهندس احمدرضا ناصری

4- مهندس یدا… محمودی

5- مهندس علی مهرورزان

6-  مهندس محمدهادی کمیلی

بدینوسیله :

1- مهندس  محمدرضا بیکی   با  65  رأی

2- مهندس  حسین صباغ   با  65  رأی   به عنوان بازرسین اصلی و  مهندس احمدرضا ناصری   با   47   رأی  به عنــــــوان بـــــــازرس علی البدل سازمان برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند .

 

ب- پس از آن توسط خزانه دار سازمان موارد ذیل به تصویب مجمع رسید:

– مجمع عمومی فوق العاده مانند سنوات قبل به هیئت مدیره تفویض اختیار می نماید با رعایت صرفه و صلاح سازمان،بتواند به میزان بیست درصد در سرفصل های بودجه جابجایی انجام دهد.

 

– با عنایت به تأیید صورت وضعیت قطعی شرکت آرچین سازه (مجری ساختمان اداری سازمان)به مبلغ 18.823.692.242 ریال،از محل سرفصل ذخایر پرداخت گردیده است.مجمع موافقت دارد،ضمن انتقال مبلغ 1.390.672.200 ریال از سرفصل ذخایر به سرفصل خرید دارایی سرمایه ای-احداث ساختمان اداری-مبلغ 464.000.000 ریال از محل مازاد درآمد-هزینه،سالجاری به سرفصل احداث ساختمان اداری اضافه گردد.

 

– همچنین با رعایت به مصرف ذخایر در بودجه سنواتی،برای مدت باقیمانده تا پایان سالجاری مجمع با مبلغ 550 میلیون ریال در سرفصل ذخایر از محل درآمد-هزینه در سال96 موافقت نمود.

– مجمع با خرید ساختمان اداری توسط دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان طبس از محل بودجه نمایندگی سازمان در شهرستان طبس از محل بودجه نمایندگی مذکور با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و اخذ تأییدیه هیئت مدیره سازمان و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و سایر مقررات مرتبط،موافقت نمود.

 

– مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره در خصوص ساختمان اداری تفویض اختیار می نماید تا با در نظر گرفتن صرفه و صلاح نسبت به ادامه روند اجرایی ساختمان اعم از تأمین منابع از محل منابع سازمان یا مشارکت و یا تکمیل قسمتی از ساختمان برای بهره برداری موقت و یا واگذاری پروژه به متقاضیان احتمالی،اقدام نمایند.

– مجمع موافقت نمود که با نظر کمیته رفاه سازمان،نسبت به هزینه کرد بودجه رفاهی اقدام نماید.در غیر این صورت تمام یا بخشی از بودجه رفاهی که هزینه نشده است،به سال97 منتقل گردد و مجمع سال 97در خصوص آن تصمیم گیری می نماید.

جلسه مقارن ساعت   21:00   با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار