دومین جلسه هیئت مدیره در سال97 به میزبانی دفتر نمایندگی شهرستان طبس

دومین جلسه هیئت مدیره در سال 97 به درخواست دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان طبس روز یکشنبه 26/1/97 در محل این شهرستان با حضور مدیران دفاتر سایر نمایندگی های سازمان برگزار گردید. در ابتدای ورود به شهرستان طبس جلسه مشترکی بین هیات مدیره سازمان و اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم طبس برگزار گردید و در این جلسه درخصوص چالش های پیش روی صنعت ساختمان و مجموعه نظام مهندسی و مدیریت شهری صحبت گردید و طرفین درخصوص زمینه های تعامل و همکاری های بیشتر بحث و بررسی نمودند.
سپس جلسه هیات مدیره با حضور مدیران نمایندگی های سرایان، فردوس، بشرویه و اعضای هیات رئیسه شهرستان طبس برگزار گردید. در این جلسه در ابتدا به بررسی ابلاغیه ها و شیوه نامه های واصل شده وزیر محترم راه و شهرسازی در چند وقت اخیر پرداخته شد و آقای مهندس توکلی گزارشی از نتایج جلسات شورای مرکزی و کمیسیون روسا در این خصوص را در اختیار حاضرین قرار دادند و در این مورد همفکری و تبادل نظر گردید. در ادامه بحث تعرفه خدمات مهندسی در سال 97 بود که با اکثریت آرا با افزایش این تعرفه به میزان 10% موافقت گردید.
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث نحوه مدیریت دفاتر نمایندگی و تعیین شرح وظایف و حق الزحمه مدیر دفتر و حق جلسات دفاتر نمایندگی بود که بر اساس نظام نامه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی شرح وظایف بررسی و جمع بندی گردید. درخصوص حقوق مدیر دفاتر و حق جلسات نیز مقرر گردید تا آخر هفته پیشنهادات دفاتر نمایندگی به هیات مدیره واصل و جمع بندی صورت گیرد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار