فراخوان شناسایی پیمانکاران تاسیسات (برق و مکانیک) ساختمان جهت اجرایی کردن تفاهم نامه بکارگیری پیمانکاران تاسیسات ساختمان از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۷

از کلیه مهندسان برق و مکانیک عضو سازمان(پروانه دار و فاقد پروانه) که تمایل به اخذ صلاحیت در زمینه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان دارد میرساند باتوجه به اجرایی شدن و الزامی شدن تفاهم نامه بکارگیری پیمانکاران تاسیساتی برای ساختمانها از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۷ تقاضا میشود مطابق شیوه نامه مذکور که در سایت سازمان و لینک ذیل وجود دارد در اسرع وقت جهت اخذ پروانه کسب و شناسه صنفی اقدام و مدارک درخواستی در دستورالعمل فوق را به دبیرخانه سازمان تاتاریخ ۱/ ۳/ ۱۳۹۷ تحویل نمایید.

جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار