قابل توجه اعضای محترم سازمان که دارای پروانه اشتغال بکار می باشند:

به دنبال ارسال پیامک از طرف سازمان امور مالیاتی مبنی بر صدور برگ مطالبه جریمه به دلیل عدم ارسال معاملات فصلی در سال 1391 به اطلاع اعضـای محترم می رساند مطابق ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه فعالان اقتصادی مکلف اند صورت معاملات خود ، اعم از خرید و فروش هر فصل را در سامانه سازمان مالیاتی کشور ثبت نمایند. چنانچه مودی مالیاتی این تکلیف را انجام ندهد، معادل یک درصد معاملات اعلام نشده جریمه می گردد.

از ابتدای تابستان 94 به استناد رأی دیوان عدالت اداری و از ابتدای سال 95 با تغییر قانون ، برخی از افراد حقیقی از جمله اعضای نظام مهندسی (مهندسین ناظر و طراح ) از شمول این قانون مستثنی شدند. به عبارت دیگر اعضای سازمان که در سال 91 ،92 و 93 فعالیت داشته اند بایستی اطلاعات درآمد و هزینه ی خود را در سامانه مربوطه ثبت نمایند. بنابراین برای سالهای 92 و 93 و بهار 94 هم مانند سال 91 در آینده از طرف سازمان امور مالیاتی پیامک ارسال خواهد شد.

با توجه به مطالب فوق ،موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

  • از آنجائیکه مهلت ارسال صورت معاملات فصلی برای سال 1391 به پایان رسیده است. اعضای محترم پس از اینکه برگه مطالبه جرائم ماده 169 که پیامک آن را قبلاً دریافت کرده اند را دریافت کردند، سی روز از تاریخ دریافت برگه مذکور مهلت دارند که به امور مالیاتی مراجعه و تقاضای بخشودگی جرایم را بنمایند. و یا از دو هفته دیگر به امور مالیاتی مراجعه و برگه جرائم ماده 169 مربوط به سال 91 را دریافت و همزمان تقاضای بخشودگی جرایم را نمایند.
  • مهلت قانونی ارسال معاملات فصلی حداکثر 45 روز پس از پایان هر فصل می باشد(در سالهای 91 لغایت 94 حداکثر سی روز ).علی رغم پایان مهلت قانونی هنوز امکان ارسال اطلاعات برای سالهای 93،92 و بهار 94 فراهم است،بنابراین توصیه می شود اعضای محترم با توجه به رقم درآمد و هزینه ای که در اظهارنامه هر سال اعلام کرده اند ،نسبت به ارسال معاملات فصلی سالهای مذکور اقدام نمایید.
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار