مصوبات هیئت مدیره سال 96

اطلاعیه شماره 108 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه صد و یکم (18/1/97)

 

 • در ابتدا آقای مهندس توکلی سال جدید را خدمت همکاران تبریک عرض نمودند. سپس گزارشی از امور جاری سازمان ارائه نمودند. یکی از آنها تعرفه سال جدید است که در هفته جاری شورای مرکزی هم جلسه ای در این خصوص برگزار خواهد کرد و فعلاً به صورت علی الحساب دریافت می گردد. همچنین درخصوص قراردادهای پاره وقت سازمان گزارشی ارائه گردید . پذیرش سازمان از این به بعد تا ساعت 13:30 صورت خواهد گرفت و فعالیت سازمان تا ساعت 14:15 برقرار خواهد بود. بحث بعدی تعیین تاریخ مجمع عمومی سال جدید می باشد که درخصوص بودجه سال جدید بایستی اقدام گردد . تاریخ مجمع 20 اردیبهشت 97 تعیین گردید و در صورت عدم حد نصاب نوبت دوم دوشنبه 24 اردیبهشت 97 خواهد بود. در ادامه آقای مهندس توکلی تأکید بر تشکیل جلسه کارگروه ارزیابی وضعیت ساختمان اداری سازمان و ارائه پیشنهادات اجرایی به هیأت مدیره داشتند . گزارشی از اعلام آمادگی دفاتر طراحی برای حضور در شهرستانها ارائه گردید و مقرر گردید در جلسه مشترکی با کمیته دفاتر طراحی جمع بندی گردد.

 

 • موضوع بعدی امور مرتبط با قرارداد همکاران و مسائل مالی است که آقای رستمی توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند . با توجه به شرایط سازمــــان و آئین نامه های ابلاغی وزیر راه و شهرسازی تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

1- قرارداد همکاران سازمان به صورت سه ماهه خواهد بود

2- افزایش حق جلسات و حق الزحمه ها متناسب با درصد افزایش حقوق قانون کار صورت گیرد.

3-قرارداد مشاور حقوقی و مشاور مالیاتی سازمان برای سال جدید تمدید خواهد شد

4- زمان واریز حق الزحمه خدمات مهندسی نقشه هایی که تا انتهای اسفند ثبت شده اند تا انتهای این هفته تمدید گردید.

5-حق الزحمه مسئولین دفاتر نمایندگی مقرر گردید شیوه نامه و مبنایی تعیین گردد و بر آن اساس مصوب و به مجمع اعلام گردد.

 

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 109 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و دوم (26/1/97)

 

 • این جلسه به صورت مشترک با هیأت مدیره نمایندگی طبس و مسئولین دفاتر نمایندگی در شهرستان طبس برگزار گردید. در ابتدا آقای مهندس توکلی عرض تبریک سال جدید خدمت همکاران و تشکر از هیأت رئیسه محترم دفتر نمایندگی طبس بابت برگزاری این جلسه را داشتند . ایشان گزارشی از جلسات شورای مرکزی و دستورالعمل ها را به عنوان شروع مطرح نمودند. ایشان دستور العملها و ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی در مدت اخیر را قرائت و درخصوص آنها بحث گردید.

 

 • موضوع بعدی بررسی و تصویب حق الزحمه خدمات مهندسی سال 97 بود که آقای مهندس توکلی توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند. سپس درخصوص این مورد بحث و بررسی گردید . براساس رأی گیری صورت گرفته مقرر گردید تعرفه خدمات مهندسی برای سال 97 افزایش یابد و این افزایش با 10 درصد صورت خواهد گرفت.

——————————————————————-

 

 • موضوع بررسی و تصویب شرح وظایف مدیران دفاتر نمایندگی توسط آقای مهندس توکلی مطرح گردید . ایشان به تاریخچه این موضوع پرداختند . همچنین درخصوص آئین نامه مالی و معاملاتی و آئین نامه دفاتر نمایندگی توضیحاتی ارائه دادند. آقای رستمی سپس توصیحاتی در این خصوص ارائه دادند . ایشان همچنین درخصوص حق الزحمه مدیریت دفاتر نمایندگی توضیحاتی ارائه دادند و اعضاء در این خصوص بحث و بررسی نمودند. مقرر گردید حقوق مدیر دفتر نمایندگی و حق جلسات توسط دفاتر نمایندگی استان تا انتهای هفته به هیات مدیره پیشنهاد گردد . سپس ماده 10 نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی بررسی گردید . مقرر گردید درخصوص بند 10-3 مکاتبات داخل شهرستان توسط دفاتر نمایندگی صورت گیرد و سایر مکاتبات صرفاً از طریق سازمان استان صورت گیرد. درخصوص بند 10-5 مقرر گردید به استناد آئین نامه اجرایی در حد یک سقف مشخص مالی انعقاد قراردادها صورت گیرد. بقیه بندهای ماده 10 نیز قرائت و مورد تأیید قرار گرفت.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 110 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و سوم (1/2/97)

 

 • در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. یکی از موضوعات، گزارش در خصوص جلسه طبس بود. در ادامه گزارشی از جلسه هیا ت 4 نفره استان ارائه دادند که دارای دو دستور کار بوده است :1- شمول کلیه ساختمانها برای حضورمجری ذیصلاح ، که بعد از جمع بندی صورت گرفته این پیشنهاد مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر گردیده بررسی بیشتری صورت گیرد 2-در خصوص افزایش 25 درصدی تعرفه حق الزحمه مهندسین رشته برق هم با توجه اینکه تعرفه سال جدید ابلاغ نشده  است فعلا این درخواست هم تصویب نشد.

ایشان از جلسه خود با آقای حجه الاسلام عبادی نماینده محترم بیرجند و درمیان نیز گزارشی ارائه دادند . جلسه کمیته ارزیابی ساختمان نظام مهندسی برگزار شده بود که در خصوص بحث و بررسی های انجام شده نیز گزارشی ارائه شد.

——————————————————————-

 

 • تعدادی از نامه های واصل شده توسط آقای مهندس توکلی قرائت گردید. یکی از نامه ها از طرف فرماندار محترم بیرجند در خصوص مقاوم سازی اجزا غیر سازه ای ساختمان های  اداری قرائت شد و مقرر شد به دفاتر طراحی ابلاغ گردد.

 

 • آقای مهندس توکلی گزارشی درخصوص کنترل نقشه سازمان ارائه دادند. سپس آقای دکتر سرافرازی در این خصوص اشاره نمودند که کنترل سازمان باعث گردیده طراحان دقت کافی در خصوص طراحی را رعایت نکنند و این مشکلاتی را ایجاد می کند. سپس ایشان پیشنهاداتی در این خصوص ارائه دادند .بر اساس پیشنهاد ایشان سازمان بایستی کنترل ها را به صورت موردی و در زمانهای مختلف داشته باشد. .سپس اعضاء در این خصوص بحث و بررسی نمودند.در نهایت مقرر گردید جلسه ای با نمایندگان گروههای کنترل برگزار گردد و نظام نامه ای برای کنترل نقشه ها آماده شود.

 

 • نرخ خدمات مهندسی مورد بحث قرار گرفت و با توجه به اینکه هنوز تعرفه سال جدید از شورای مرکزی ابلاغ نگردیده است و مقرر گردید پس ازاین ابلاغ مصوبه هفته گذشته هیات مدیره اعمال شود. در خصوص سایر رشته ها نیز بحث و بررسی گردید.در خصوص نظارت گاز پیشنهاد دفتر گاز مطرح شد .مقرر گردید تعرفه نظارت گاز از طریق نظام نامه آن که متشکل از شرکت گاز و اداره کل راه وشهرسازی می باشد پیگیری گردد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 111 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و چهارم (8/2/97)

 

 • ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. مهمترین مسأله حال حاضر سازمان ابلاغ شیوه نامه جدید وزیر راه و شهرسازی و مسائل مرتبط با آن می باشد . ایشان درخصوص مسائل و مشکلات مرتبط توضیحاتی ارائه دادند . ایشان همچنین گزارشی از جلسه بسیج مهندسین درکیش ارائه دادند . موضوع بعد جلسه مشترک با نمایندگان راه و شهرسازی استان درخصوص شیوه نامه وزیر راه و شهرسازی و مسائل مرتبط با آن بود که آقای مهندس توکلی توضیحاتی در خصوص آن جلسه بیان نمودند.

 

 • مصوبه گروه تخصصی عمران درخصوص اجرایی شدن مجری ساختمان برای همه ساختمانها مطرح گردید. سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید . در نهایت مصوب گردید از ابتدای تیرماه 97 بغیر از ساختمانهای گروه الف کلیه ساختمانها از سازندگان مسکن و ساختمان (مجری ذیصلاح) استفاده نمایند و این موضوع فعلاً در مرکز استان انجام خواهد گردید . همچنین درخصوص شیوه نظارت بر عملکرد مجریان مقرر گردید بررسی به شکل جامع تری صورت گرفته و تلاش برای نظارت بر افزایش کیفیت ساخت و ساز بیشتر شود.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 112 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و پنجم (8/2/97)

 

 • آقای مهندس توکلی به قرائت تعدادی از نامه های واصل شده پرداختند. تعدادی از نامه ها از شورای مرکزی درخصوص اجلاس هیأت عمومی تیرماه بود که قرائت گردید. نامه ای از فرمانداری بیرجند به شماره 1185/1/3521 مورخ 9/2/97 درخصوص انتقال کانال اطلاع رسانی سازمان به پیام رسانهای داخلی مطرح گردید و مقرر شد کانالی در پیام رسان سروش ایجاد و درآن فضا نیز اطلاع رسانی گردد. نامه آقای مهندس صابر تنها درخصوص معرفی نماینده ای از سازمان برای مصاحبه کننده آزمون شفاهی تعیین صلاحیت معماران تجربی به شماره 083/7/97 مورخ 11/2/97 قرائت گردید که مقرر شد آقای مهندس علمی معرفی گــردند . نامه ای از شوری مرکزی درخصوص معرفی نماینده ای جهت انجمن انرژی به شماره 8586/د/ش م به تاریخ 11/2/97 قرائت گردید و مقرر گردید آقای مهندس پیرعطا معرفی گردند . نامه کمیته آموزش درخصوص حمایت از سمینارهای علمی دانشگاهی مرتبط با نظام مهندسی مطرح گردید و مقرر گردید تا سقف 10 میلیون تومان برای سال 97 در بودجه سنواتی لحاظ گردد . پیشنهاداتی از طرف دفاتر طراحی درخصوص تغییر فرآیند کنترل نقشه ارائه گردیده بود که نامه قرائت گردید و توسط اعضای هیأت مدیره بحث و بررسی گردید . مقرر گردید پس از تحویل نقشه های معماری دارای تأییدیه شهرداری به سازمان، کنترل کننده ها به رابط دفتر معرفی شوند و رابط دفتر موظف به تحویل نقشه ها به کنترل کننده های مزبور خواهد بود. برگشت نقشه ها به سازمان پس از اتمام کنترل توســـــط کنترل کننده انجام می شود. تحویل نقشه ها به رابطین دفاتر و دریافت آنها از کنترل کننده می بایست در سیستم اداری سازمان (دبیرخانه)ثبت گردد.

——————————————————————-

 

 • بررسی و تصویب نرخ خدمات نظارت گاز موضوع بعدی بود که توسط آقای مهندس نصرآبادی درخصوص آن توضیحاتی ارائه گردید. ایشان به نحوه محاسبه پیشنهاد گروه تخصصی درخصوص خدمات نظارت گاز اشاره نمودند . مقرر گردید میانگین تعرفه استانهای مجاور سال 96 به عنوان پیشنهاد به اداره راه و شهرسازی اعلام گردد.

 

 • درخصوص حق الزحمه مدیر دفاتر نمایندگی و مشاوران دفاتر مقرر گردید جمع بندی در هیأت رئیسه صورت گیرد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 113 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و ششم (22/2/97)

 

 • در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند یکی از موضوعات جلسه نوبت دوم مجمع عمومی سازمان می باشد که با توجه به عدم حد نصاب جلسه اول، روز سه شنبه 1/3/97 ساعت 17 نوبت دوم مجمع در محل سالن غدیر برگزار خواهد گردید که ایشان از گروههای تخصصی اولاً درخواست اعلام بودجه مورد نیاز و ثانیاً اعلام برنامه های مورد نیاز و فعالیت بیشتر علی الخصوص در حوزه آموزش را داشتند. هیأت مدیره طی صورتجلسه ای جهت پیگیری امور قضائی مرتبط به سازمان به رئیس سازمان وکالت دادند. هفته آینده جلسه هم اندیشی با انجمن سازندگان مسکن درخصوص بکارگیری مجریان ذیصلاح برگزار خواهد شد.

 

 • پیشنهاد کمیته رفاهی توسط آقای مهندس فاطمی قرائت گردید. پیشنهاد ایشان برگزاری جلسه دورهمی خانوادگی در چند مرحله بعد از ماه مبارک رمضان بود . مقرر گردید بررسی بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

——————————————————————-

 

 • مصوبه گروه تخصصی برق درخصوص بکارگیری پیمانکاران برق و مکانیک مطرح گردید. آقای مهندس فاطمی در این خصوص توضیحاتی ارائه دادند . یکی از موارد درخواست یک دفتر جهت پیگیری امور داشتند. سپس درخصوص این شیوه نامه بحث و بررسی گردید . مقرر گردید بررسی های بیشتر و اطلاعات کاملتری جهت اجرا دیده شود.

 

 • درخصوص گسترش خدمات مجریان ذیصلاح با توجه به مصوبه هیأت مدیره مکاتباتی صورت گرفته و در این خصوص اداره راه و شهرسازی مکاتبه ای با سازمان داشته اند که توسط آقای مهندس توکلی قرائت گردید که درخواست بررسی مجدد مصوبه هیأت مدیره در کمیته چهارنفره را داشتند. در این خصوص بحث و بررسی گردید . مقرر گردید جلسه مشترکی با اداره راه و شهرسازی در این خصوص برگزار گردد.
 • با توجه به جلسه هم اندیشی هفته آینده با انجمن سازندگان در هفته آینده مقرر گردید تا سقف 2 میلیون تومان برای هزینه در این سمینار اختصاص یابد.

 

 • نامه ای درخصوص دعوتنامه شورای فنی استان مطرح گردید و مقرر شد خانم مهندس میرکاظمی بعنوان نماینده در این جلسه حضور یابند.

——————————————————————-

اطلاعیه شماره 114 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و هفتم (29/2/97)

 

 • ابتدا آقای رستمی درخصوص بودجه سال 96 و 97 توضیحاتی ارائه دادند. سپس درخصوص تفریغ بودجه سال 96 و بودجه پیشنهادی سال 97 بحث و بررسی اطلاعات صورت گرفت . همچنین درخصوص بودجه شهرستانها بحث و بررسی صورت گرفت و مصوب گردید که اجرای آئین نامه دفاتر نمایندگی و مالی و معاملاتی بطور کامل در شهرستانها صورت گیرد. ادامه بحث درخصوص بودجه سنواتی به جلسه فوق العاده در روز یکشنبه مورخ 30/2/97 موکول شد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 115 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و هشتم (30/2/97)

 

 • در ابتدا آقای مهندس توکلی اشاره ای به موارد لازم جهت تعیین تکلیف در هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی نمودند. در ادامه آقای رستمی به ادامه بررسی بودجه سال 97 پرداختند . یکی از موضوعات بحث ساختمان اداری سازمان بود که نظرات کمیته ارزیابی بررسی شد و اعضای هیأت مدیره نقطه نظرات خود را مطرح نمودند. براساس جمع بندی مقرر گردید هزینه اضافه ای برای ساختمان نگردد و برای سال جاری بودجه ای برای آن تخصیص پیدا نکند. یکی از موضوعات دیگر حق عضویت و حق ورودی بود . آقای رستـــــــمی در این خصوص نیز توضیحاتی ارائه دادند. مصوب گردید که حق عضویت و حق ورودی سازمان در سال 97 افزایش نیابد.

 

 • مصوبه گروه مکانیک مطرح گردید و پیشنهاد این گروه مبنی بر کاهش حق سازمان از حق الزحمه نظارت گاز از 12 درصد به 5 درصد بود که مصوب گردید. همچنین مقرر گردید این مساله درخصوص رشته نقشه برداری هم که تاکنون 10درصد بوده به 5 درصد کاهش یابد. درخواست دیگر گروه مکانیک درخصوص مسکن مهر بود که مصوب نگردید. مبلغی که از مجریان گاز توسط سازمان کسر می گردد طی سالیان گذشته تغییر نکرده و پیشنهاد گروه افزایش این مبلغ بودکه مقرر گردید این افزایش برابر افزایش حق الزحمه نظارت صورت گیرد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 116 (گزارش جلسات هیات رئیسه)

 1. جلسه هشتم (27/2/97)

 

درخصوص حق الزحمه مدیران دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها موارد ذیل به تصویب رسید:

الف:دفاتر نمایندگی که تعداد مهندسان عضو دارای پروانه آنها بیشتر از 50 نفر باشد پانصد هزار تومان حقوق ثابت (حق مسئولیت) به اضافه 40 ساعت حضور با نرخ 25 هزار تومان الزامی و در صورت نیاز 20 ساعت ،با نرخ 25 هزار تومان –حداکثر دریافتی دو میلیون تومان

ب:دفاتر نمایندگی که تعداد مهندسان عضو دارای پروانه آنها کمتر از 50 نفر باشد،پانصد هزار تومان حق مسئولیت به اضافه 40 ساعت حضور بانرخ 25 هزار تومان-حداکثر یک میلیون و پانصد هزار تومان

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 117 (گزارش جلسات هیات رئیسه)

 1. جلسه یکصد و نهم (5/3/97)

 

 • در ابتدا آقای مهندس توکلی از همکاران و بازرسین درخصوص برگزاری مجمع عمومی سازمان تشکر نمودند. ایشان گلایه ای از عدم استقبال مناسب همکاران از مجمع عمومی داشتند. ایشان به موارد اشاره شده و پیشنهادات مطرح شده در مجمع عمومی اشاره نمودند . همچنین گزارشی از جلسه اعضای هیأت مدیره با سازندگان ذیصلاح ارائه دادند. ایشان موضوع بعدی اجرایی شدن تفاهم نامه مجریان تأسیسات را مطرح نمودند و اشاره به جلسه فوق العاده درخصوص این تفاهم نامه داشتند که بایستی بزودی برگزار گردد. سپس اعضای هیأت مدیره نقطه نظرات خود درخصوص موارد مجمع و جلسه با مجریان را ارائه نمودند.

 

 • نامه ای از اداره راه و شهرسازی درخصوص اجرای شیوه نامه ها و ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی واصل گردیده است و آقای مهندس توکلی قرائت نمودند و سپس ایشان به نامه پاسخ داده شده به اداره راه و شهرسازی اشاره نمودند . با توجه به عدم ابلاغ دستورالعمل شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه ماده 33 به سازمان و نبود زیرساخت های لازم، تا رفع موانع اجرایی و پاسخ مکاتبه ریاست محترم سازمان از اداره راه و شهرسازی، از اجرای شیوه نامه مذکور خودداری خواهد شد.

——————————————————————-

 

 • ابلاغیه رئیس شورای مرکزی درخصوص وجوه دریافتی از مالکین توسط آقای مهندس امینی قرائت گردید. سپس آقای رستمی درخصوص این نامه و مسائل مرتبط به آن توضیحاتی ارائه دادند. مقرر گردید در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.

 

 • با توجه به اینکه اظهارنامه مالیاتی بایستی در خرداد ماه تکمیل و ارسال گردد مقرر گردید مطابق سال گذشته تمهیداتی برای ثبت نام اظهارنامه همکاران تدارک دیده شود.

 

 • مقرر گردید از مهندسینی که در مجمع عمومی نوبت دوم فوق العاده سال گذشته و مجمع عمومی نوبت دوم سال 97 شرکت نموده اند، به طرز شایسته ای تقدیر گردد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 118 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و دهم (19/3/97)

 

 • نامه ای از شورای مرکزی درخصوص هزینه های هیأت عمومی واصل گردیده که با توجه به نامشخص بودن جزئیات مقرر گردید فعلاً اقدام نگردد .

 

 • نامه ای درخصوص مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی از شورای مرکزی واصل گردیده و درخواست ارائه نظر و پیشنهاد درخصوص مبانی قیمت گذاری داشتند که مقرر گردید به گروههای تخصصی جهت اعلام نظر ارجاع گردد.

 

 • نامه شماره 245/6/97 مورخ 5/3/97 رئیس محترم سازمان نظام کاردانی درخصوص عدم هماهنگی نظام کاردانی با نظام مهندسی در شهرستان طبس مطرح شد ومقرر گردید در جلسه مشترکی با حضور آقای مهندس عامری و مدیر دفتر نمایندگی نظام مهندسی طبس و مدیرنظام کاردانی طبس مسائل موجود حل گردد.

——————————————————————-

 

 • نامه ای از دفتر نمایندگی قائن درخصوص نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسی قرائت گردید سپس درخصوص آن بحث و بررسی شد و مقرر گردید در خصوص مبالغ دريافتي بابت خدمات مهندسي دفاتر نمايندگي سازمان در اسرع وقت به حساب مهندسين آن دفتر واريز گردد ضمنا براي واريزي وجوه پس از تاريخ اول خرداد سال جاري مطابق ابلاغ شوراي مركزي اقدام لازم صورت پذيرد.

 

 • توافق نامه بکارگیری پیمانکاران تأسیسات برق و مکانیک مورد بررسی قرار گرفت . سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود درخصوص این توافق نامه و مسائل مرتبط با آن را مطرح نمودند. پیشنهاد گردید بررسی بیشتری درخصوص اجرای این توافق نامه صورت گیرد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 119 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و یازدهم (22/3/97)

 

 • در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از بررسی صورت گرفته درخصوص توافق نامه نحوه بکارگیری پیمانکاران تأسیسات ارائه دادند. ایشان به پیشینه این توافق نامه پرداختند و از گروهها و کمیته ها خواستند که در زمان ارسال مصوبات حتما کار کارشناسی درخصوص آن بایستی صورت گیرد تا فرآیند بررسی در هیأت مدیره تسریع گردد. ایشان براساس نتایج جلسه قبل به دو راهکار موجود در این خصوص اشاره کردند . یکی سکوت توافق نامه تا حل ابهامات موجود و دیگری اجرای مرحله به مرحله این توافق نامه بود. سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود در این خصوص را ارائه دادند. در نهایت مصوب گردید در کلیه ساختمانهای دارای مجری ذیصلاح از پیمانکاران تأسیسات (برق – مکانیک) دارای صلاحیت استفاده گردد. ضمن اینکه ساختمانهای گروه ب، ج و د در شهر بیرجند از ابتدای تیرماه مشمول حضور مجری ذیصلاح می باشند.

 

 • موضوع دیگر بحث حق الزحمه خدمات مهندسی براساس ابلاغیه جدید رئیس شورای مرکزی بود که آقای مهندس توکلی توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند سپس آقای رستمی درخصوص گزینه های پیش رو توضیحاتی ارائه دادند. مصوب گردید روال پرداخت حق الزحمه مهندسی مطابق قبل باشد اما با توجه به ابلاغیه رئیس شورا سهم مهندسین از مبلغ حق الزحمه خدمات مهندسی به یک حساب قرض الحسنه در یکی از بانکها منتقل گردیده و از امتیاز وام آن به مهندسین با اولویت افرادی که سهمی در این مبالغ داشته اند وام پرداخت گردد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 120 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و دوازدهم (2/4/97)

 

 • در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند . ایشان پیگیر نرم افزار گزارش سیستمی نظارت شدند که آقای مهندس نصرآبادی توضیــــــحاتی در این خصوص ارائه دادند و مقرر شد پیگیری بیشتری صورت گرفته و گزارش آن ارائه گردد. درخصوص شرکتهای کنترل و بازرسی جوش و بتن ایشان توضیحاتی ارائه دادند و اشاره نمودند که تعدادی از شرکتهای فعال در زمینه تست جوش و بتن بدون داشتن پروانه از اداره راه و شهرسازی در حال فعالیت هستند. مقرر گردید از اداره راه و شهرسازی استعلامی درخصوص صلاحیت شرکت ها انجام گیرد و همچنین مقرر گردید نظارت ویژه ای برکار این شرکت ها هم صورت گیرد و عملکرد آنها توسط نظارت عالیه کنترل گردد. دفتر نمایندگی قائن دعوت نموده است که جلسه مشترکی با آن دفتر نمایندگی برگزار گردد و مقرر گردید هماهنگی در این خصوص صورت گیرد. آقای مهندس توکلی گزارشی از کمیسیون ماده 100 درخصوص اعتراض همسایگان به سازمان ارائه دادند. و مقرر گردید پیگیری در خصوص حل مشکلات موجود صورت گیرد. مقرر گردید جلسات هیأت مدیره در تابستان ساعت 18 تشکیل گردد. آقای ساجد هم پیشنهاد برگزاری جلسات جشن در باغ خودشان را به سازمان ارائه دادند که مقرر گردید توسط کمیته رفاهی برنامه ریزی لازم صورت گیرد. درخصوص میهمانان هیأت عمومی سازمان صحبت گردید و مقرر شد مطابق سال قبل اقدام گردد.

——————————————————————-

 

 • مصوبه گروه تخصصی برق درخصوص افزایش 25% تعرفه خدمات برق قرائت گردید. سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید. مقرر گردید مکاتبات لازم با شورای مرکزی و اداره راه و شهرسازی درخصوص تعیین تکلیف صورت گیرد.

 

 • مصوبات گروه مکانیک و گاز توسط آقای مهندس نصرآبادی مطرح گردید . یکی از موضوعات نظام نامه کارآموزی گاز مطرح گردید. مقرر شد اصلاحاتی در این نظام نامه صورت گیرد. گروه تخصصی پیشنهاداتی درخصوص دفتر گاز قائن و مسائل مرتبط ارائه دادند که مقرر شد بررسی بیشتری صورت گیرد. شیوه نامه اطفاء حریق با همکاری گروه تخصصی آماده گردیده است و ایشان به مشکل پمپ ها در صورت عدم استفاده طولانی پمپ ها اشاره نمودند و در حال حاضر یک روش جهت حل مشکل تهیه شده است و نیازمند تأیید این فرآیند برای ارائه به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می باشد . مقرر گردید این موضوع در گروه تخصصی بررسی و تأیید گردد و سپس از طرف سازمان مکاتبه لازم در این خصوص صورت گیرد.

 

 • قرارداد نظارت ساختمان با اصلاحاتی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.

 

 • نامه ای از اداره راه و شهرسازی با مضمون درخواست استاندارد سازی شیت های نقشه ها و تخصیص کد و سریال مطرح گردید که مقرر شد با توجه به پیشنهاد قبلی گروه عمـــران در این خصوص با همکاری گروه تخصصی عمران و معماری نهایی گردد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 121 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و سیزدهم (9/4/97)

 

 • در ابتدا آقای مهندس نصرآبادی توضیحاتی درخصوص نرم افزار گزارش دهی نظارت ارائه دادند . ایشان به مشکلات موجود در بحث نظارت و نقاط مثبت این نرم افزار اشاره نمودند. سپس آقای مهندس سزاوار توضیحاتی درخصوص نرم افزار ارائه دادند. سپس همکاران نقطه نظرات خود درخصوص نرم افزار بیان کردند و مقرر گردید بعد از انجام اصلاحات کلیه پروژه هایی که از ابتدای مردادماه تعیین ناظر شده و خروجی از سازمان می گیرند می بایست گزارش های مرحله ای را در قالب این نرم افراز ارائه نمایند.

 

 • سپس آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند . یکی از موارد جلسه مشترک با دفتر نمایندگی قائن بود که مقرر است احتمالاً تا انتهای هفته برگزار گردد. جلسه مشترکی با اداره راه و شهرسازی درخصوص انتخابات برگزار گردیده است . درخصوص غرفه نمایشگاهی صنعت ساختمان بحث و بررسی گردید و مقرر گردید رئیس سازمان با هماهنگی روابط عمومی برنامه ریزی لازم را انجام دهند. درخصوص برگزاری جشن نظام مهندسی هم مقرر گردید روابط عمومی پیگیری لازم را صورت دهند همچنین به پیشنهاد خانم مهندس میرکاظمی مقرر گردید در حاشیه این جشن ها نمایشگاه خیریه هم برگزار گردد. مقرر گردید برنامه ریزی لازم درخصوص بازدید از کارخانه کاشی فرزاد در هفته آتی صورت گیرد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 122 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و چهاردهم (16/4/97)

 

 • ابتدا آقای رستمی گزارشی از سفر هیأت مدیره به شهرستان قائن را ارائه نمودند بیشتر موارد مطرح شده در جلسه قائن توجیه و روش اجرای نظام نامه دفاتر نمایندگی بوده است. جلسه شهرستان قائن با حضور روسای دفاتر نمایندگی شهرستانهای استان در روز چهارشنبه مورخ 13/4/97 با حضور اعضاء هیأت مدیره سازمان برگزار شده بود.

 

 • سپس آقای مهندس توکلی گزارشی از جلسه قائن ارائه دادند و درخواست های مسئولین نمایندگی ها را تشریح کردند با توجه به پیشنهاد مدیریت نمایندگی ها درخصوص تفویض اختیار واریزی ها به نمایندگی ها، آقای مهندس توکلی درخواست اعلام نظر داشتند. سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خــود در این خصوص را ارائه دادند. براساس جمع بندی صورت گرفته مقرر گردید نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه مهندسی در شهرستانها براساس آيين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي باشد. ضمناً مقرر گردید کلیه پرداختها بابت حق الزحمه خدمات مهندسی اعضاء در کلیه دفاتر نمایندگی مطابق مرکز استان بصورت واحد صورت پذیرد. با توجه به مصوبه هیأت مدیره به مدیر دفتر نمایندگی طبس مجوز پرداخت حق الزحمه سه ماهه اول سال 97 واگذار شد . مجوز تمدید قرارداد پرسنل دفاتر نمایندگی تا پایان سال 97 به مدیران دفاتر داده شد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 123 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و پانزدهم (30/4/97)

 

 • در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. از جمله به برگزاری جشن دورهمی سازمان اشاره نمودند و به استقبال چشمگیر اعضاء اشاره داشتند . توضیحاتی درخصوص جلسه هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی در تهران ارائه نمودند . ضمناً به انتخابات هیأت مدیره و تعداد کاندیداهایی که ثبت نام کرده اند نیز اشاره نمودند.

 

 • نامه ای از اداره کل راه و شهرسازی به سازمان واصل گردیده است که درخواست اجرای ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی را داشتند که آقای مهندس توکلی قرائت نمودند و به ایرادات و اشکالات موارد مطرح شده اشاره نمودند و سپس اعضاء نقطه نظرات خود در این خصوص را اعلام نمودند . مقرر گردید ابتدا درخواست جلسه مشترک با مسئولین استانی در این خصوص صورت گیرد. سپس پاسخی به نامه داده شود و نقطه نظرات اعضای هیأت مدیره در جلسه کمیته چهارنفره مطرح گردد.

——————————————————————-

 

 • نامه ای از معاون استاندار مبنی بر تغییر ساعات کاری مطرح گردید. مقرر گردید ساعت کاری در ماه مرداد از ساعت 7 الی 13:30 تغییر یابد. همچنین مقرر گردید مطالعاتی در این خصوص صورت گیرد که با روشهای علمی و مهندسی به صرفه جویی انرژی کمک گردد.

 

 • براساس نامه شورای مرکزی، استانهای مختلف مأموریت پیگیری امور مختلف نظام مهندسی را بایستی انجام دهند که استان خراسان جنوبی بحث بازنگری شناسنامه فنی و ملکی را برعهده گرفته است. در این خصوص کمیته ای تشکیل گردیده و بررسی های لازم با 24 جلسه برگزار شده صورت گرفته و شیوه نامه ای تهیه گردیده است. آقای مهندس تلواری گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه دادند . نقطه نظراتی در این خصوص مطرح گردید و باقی گزارش به جلسه آینده موکول گردید و مقرر شد نظرات اعضای هیأت مدیره بصورت کتبی به آقای مهندس تلواری اعلام گردد.

——————————————————————-

 

اطلاعیه شماره 124 (گزارش جلسات هیات مدیره)

 1. جلسه یکصد و شانزدهم (6/5/97)

 

 • در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. ایشان گزارشی از مراسم دورهمی سازمان و هزینه های آن ارائه دادند و درخصوص آن مقرر گردید بررسی های بیشتری صورت گیرد . بحث مجریان ذیصلاح موضوع دیگر بود که ایشان توضیحاتی درخصوص عملکرد مجریان در زمینه مصوبه هیأت مدیره ارائه دادند و از خانم مهندس میرکاظمی درخواست نمودند که در راستای دستیابی به اهداف در این خصوص پیگیری لازم را انجام بدهند.
 • مصوبه گروه نقشه برداری درخصوص بزرگداشت روز نقشه برداری در 13 شهریور با هزینه کرد مبلغ حداکثر 5/1 میلیون تومان مصوب گردید و پیشنهاد شد که از یک نفر در حوزه های مرتبــــــط با نقشه برداری دعوت گردد.
 • مصوبه کمیته مشترک آموزش و گروه پژوهشی دانشگاه بیرجند در زمینه ساخت دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری مطرح گردید . سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود در این خصوص را ارائه دادند. با کلیت طرح موافقت شد و مقرر گردید قراردادی در این خصوص تهیه گردد و براساس آن قرارداد اقدام گردد.
 • آقای مهندس توکلی توضیحاتی درخصوص نامه های اداره راه و شهرسازی در زمینه اجرای شیوه نامه تبصره 2 ماده24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ارائه دادند. سپس درخصوص جلسه با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و مسئولین استانی اداره راه و شهرسازی توضیحاتی ارائه دادند. و سپس اعضاء نظرات خود را ارائه دادند و مقرر گردید سازمان کماکان پیگیر جلسه مشترک جهت حل مشکلات موجود باشد.

——————————————————————-

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار