استفاده از مصالح بومی در پروژه های عمرانی از ضروريات دستگاه هاي اجرايي است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی که در جلسه شوراي فني استان سخن مي گفت با بيان اين مطلب، افزود: دستگاه هاي اجرايي استان مکلفند در اجراي پروژه هاي عمراني لزوماً از مصالح بومي توليدي در استان استفاده نمايند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سيد مجتبي علوي مقدم، با بيان اينکه برخي دستگاه ها در اجراي پروژه هاي عمراني خود اقدام به خريد مصالح از خارج از استان نموده اند افزود: اين دسته از دستگاه ها بايد دلايل فني و مستندات خود را در اين زمينه به دبيرخانه شورا ارائه نمايند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، ادامه داد: در صورت غير قابل قبول بودن اين دلايل و مستندات ، دستگاه هاي نظارتي بايد به وظيفه خود در اين رابطه عمل نمايند.
علوی مقدم، ضمن تاکید بر سرپا نگهداشتن پروژه های عمراني و کارگاه هاي مربوطه، گفت: در اين شرايط همه بايد در کنار يكديگر به دنبال راه حلي براي حل مشكلات و سرپا نگهداشتن پروژه هاي عمراني باشيم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، با بيان اينکه از تمامي ظرفيت هاي قانوني و اداري و اختياراتي که داريم براي کمك به پيمانكاران استفاده خواهيم كرد، ادامه داد: امروز دشمن در يك جنگ تمام عيار اقتصادي به دنبال ايجاد شكاف بين فعالين اقتصادي و مسئولين دولتي است از اين رو علاوه بر اينكه نبايد اجازه اين كار را به آنها داد بلكه بايد اقدامات بگونه اي باشد تا اين شكاف پر شده و با هم دلي در راستاي رفع مشكلات و برون رفت از مشكلات فعلي برنامه ريزي جدي تري داشته باشيم.
علوی مقدم، ادامه داد: باید تیمي متشکل از انجمن ساختمان و راه سازي و نيز مسئولين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تشکيل و مشکلات پيمانكاران دسته بندي شده و راه هاي حل رفع آنها نيز به صورت كاربردي پيشنهاد گردد تا بتوان به يك راه حل منطقي و مناسب دست يافت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار