آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مصرف آب بطور جد مورد توجه قرار گیرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ، در جلسه کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان  با بيان اين مطلب، افزود: در حال حاضر يکي از مهمترين موضوعاتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد صرفه جويي و استفاده درست از منابع آبي است از اين رو آموزش و فرهنگ سازي در اين زمينه بايد بطور جد مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سيد مجتبي علوي مقدم، به کمبود نزولات آسماني و نيز کاهش منابع آبي در استان و كشور اشاره كرد و ادامه داد: بايد با عزمي جمعي موضوع استفاده درست از منابع آبي به يك فرهنگ تبديل شده و همه در اين زمينه وارد ميدان عمل شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، به نقش مهم رسانه ها در اين زمينه اشاره کرد و ادامه داد: رسانه ها خصوصاً رسانه ملي بايد جدي تر از قبل در اين رابطه ورود کرده و در زمينه هاي مختلف از جمله آموزش هاي عمومي در ارتباط با مصرف بهينه آب اقدام لازم را صورت دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ، به ارائه برنامه هاي ۱۴۲۰ شرکت آب و فاضلاب استان اشاره کرد و ادامه داد: اداره کل بنياد مسكن و نيز شركت برق استان برنامه هاي ۱۴۲۰ خود را ارائه نمودند اين در حاليست كه ساير شركت هاي خدمات رسان نيز بايد هرچه سريعتر برنامه هاي خود را ارائه نمايند.
علوی مقدم، به موضوع صدور موافقت اصولی برای احداث کمپ هاي گردشگري در استان اشاره کرد و افزود: در اين زمينه نيز مسئولين ذي ربط بايد تلاش کنند تا با استفاده از نظرات نخبگان و صاحبان امر كمپ هاي گردشگري درجه بندي شوند و در خصوص استقرار آنها طرح جامعي براي استان تهيه گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، ادامه داد: رعايت فاصله هاي مجاز بين کمپ هاي گردشگري و نيز توجه به مباحث اقتصادي در صدور اين موافقت نامه ها بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
علوی مقدم، با بیان اینکه در بخش واگذاري زمين به سرمايه گذاران بايد بررسي هاي لازم ازسوي مسئولين ذي ربط صورت گيرد ادامه داد: بعد از واگذاري زمين بايد زمان بندي لازم به منظور اجراي عمليات ساختماني و بارگذاري لازم صورت گيرد در غير اين صورت بعد از مدت يک سال در صورتيکه اقدام موثري صورت نگيرد ، زمين بازپس گرفته شده و به افرادي واگذار گردد كه واقعاً قصد سرمايه گذاري دارند.

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار