مرمت عناصر معماری وابسته به میراث جهانی قنات بلده در محدوده شهری در حال اجرا می باشد.

اقدس کرم پور مدیر پایگاه میراث جهانی قنوات بلده گفت: عناصر معماری وابسته به بلده در محدوده شهر فردوس شامل حوض انبار و مردخانه می باشد که قدمت تاریخی آن به دوره های قاجاریه و پهلوی بر می گردد.

او افزود: در سال جاری مرمت و استحکام بخشی برخی از این سازه ها در دستور کار قرار گرفته که اقداماتی نظیر آواربرداری، استحکام بخشی، دیوارچینی، جداره سازی و بازسازی پوشش های تخریب شده در حال اجرا می باشد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار