پایگاه اینترنتی نشریه «شمس» ارگان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور راه اندازی شد

پایگاه اینترنتی نشریه «شمس» سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به منظور برقراری ارتباط و تعامل هر چه بیشتر این نشریه با جامعه هدف و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها راه اندازی شد .
از مهندسان علاقمند دعوت می شود این پایگاه را از طریق آدرس www.shamsmag.ir دنبال نمایند.
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار