نشست تخصصی کمیته راهبردی شهرداري ها با مجريان طرح هاي راهبردي-عملياتي برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان و به نقل از روابط عمومی استانداری ،نشست تخصصی کمیته راهبردی شهرداري ها با حضور شهرداران، روساي شوراي اسلامي شهرهاي استان و مجريان دانشگاهي طرح هاي راهبردي روز دوشنبه ۱۶ مهرماه در محل استانداري خراسان جنوبي برگزار گرديد.
در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس حلاج مقدم مدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي ضمن خوش آمدگويي به بيان سخناني پرداختند. ايشان در سخنان خود ضمن تذکر به مجريان به ضرورت فرآيند مشارکتي در مرحل تدوين ، انتظارات كميته راهبردي را در چند مرحله ايراد نمودند.

شهر موجودی زنده است و بدون برنامه و با سعی و خطا نمی‌توان حرکت کرد.

رهبران به مدد سه عنصر چشم انداز، ایمان، و جسارت، فعالیتها را هماهنگ میکنند. عملکرد فعلی شهر، حاصل توانمندیهای بنيادين، مهارتها، و منابع موجود است. طبيعي است که با اين داشته ها، نمي توان به هدفهاي چشم انداز رسيد. به همين دليل، بايد توانمنديهاي بنيادين، مهارتها، و منابع جديدي ايجاد کرد و اين همان موضوعي است كه مدير چشم-اندازآفرين دنبال ميكند.

ما به نبال چشم اندازسازی مشارکتی هستیم.

در چشم انداز سازی باید به مسائل مدیريتي، اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و کالبدي شهرها پرداخته شود.

ظرفیت سنجی اقتصاد شهر برای تأمین درآمد شهرداری بررسی گردد

 دقت گردد تا موضوع با محوریت مدیریت شهري و مشارکت ذي نفعان شهري تدوين گردد.

فرآیند مشارکتی: به فرآیندی اطلاق می گردد که همه ذينفعان و بهره وران شهري را شامل شده و با تکيه بر سرمايه هاي دروني شهري به حل مسائل و مشکلات آن به شيوه اي سيستمي و سلسله مراتبي بپردازد.

در این فرآیند مشارکتی به دنبال سه هدف هستيم:

بهبود مدیریت شهری، رشد اقتصادي شهري و کاهش فقر شهري

با توجه به شرایط متغیر آینده و حتي پيش بيني ناشدني شهرها، رويکرد تدوين برنامه بايد قادر به انعطاف پذيري لازم باشد.

 در کلیه تحلیل ها به نظام اولویت بندي (نظام اولويت بندي، شيوه اولويت بندي، ضوابط اولويت بندي) مندرج در دستورالعمل ابلاغي توجه و دقت مضاعف شود. اين نظام اولويت بندي هم در بخش تدوين راهبرد و همچنين در بخش برنامه ريزي عملياتي کاربرد زيادي خواهد داشت.
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار