سمینار راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب و آشنایی با تجهیزات کاهنده مصرف آب

به گزارش روابط عمومی سازمان سمینار راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب و آشنایی با تجهیزات کاهنده مصرف آب برگزار می گردد.

این سمینار جهت آشنایی مهندسین طراح و نظارت تاسیسات با تجهیزات کاهنده مصرف آب و راه کارهای صرفه جویی خواهد بود.

زمان برگزاری سمینار شنبه 2شنبه 30 مهرماه و مکان برگزاری سالن امام علی(ع)-مجتمع غدیر می باشد

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار