دو انتصاب دراداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

طي احكام جداگانه ازسوي جناب آقای مهندس مهدی جعفری مديركل محترم راه وشهرسازي خراسان جنوبي ،آقاي مهندس وحيد داعي به سمت سرپرست معاونت شهرسازي ومعماري

وآقاي مهندس ميرمحمد مودي به سمت سرپرست معاونت مهندسي وساخت اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي منصوب شدند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار