سمینار راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب و آشنایی با تجهیزات کاهنده مصرف آب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سمینار راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب و آشنایی با تجهیزات کاهنده مصرف آب 2شنبه 30 مهرماه با حضور معاونت عمرانی استاندار خراسان جنوبی برگزار گردید.

هاشمی مقدم ،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ،هدف این سمینار که به همت گروه تخصصی مکانیک و همکاری آب و فاضلاب خراسان جنوبی برنامه ریزی شده بود،آشنایی مهندسین و متخصصین با تجهیزات کاهنده مصرف و همچنین ارائه راهکارهایی جهت صرفه جویی در مصرف آب و همچنین معرفی ساختمان هایی در سطح استان با رویکرد صرفه جویی در مصرف  بیان نمود.

در ادامه علوی مقدم ،معاون امور عمرانی استانداری دو موضوع مدیریت منابع آب و صرفه جویی و آموزش را از مهمترین مقوله ها اعلام و خاطر نشان کرد:

خروجی مصرف آب در کشاورزی کنترل شود.

آموزش از دوران مدرسه در مصرف بهینه آب شروع شود.

باید شیوه های آبیاری در بخش کشاورزی در استان تغییر کنند.

مردم باید در چرخه مدیرت و مصرف آب در نظر گرفته شود.

سیلاب ها و آبخیزداری در استان باید به نحو احسن اجرا شود تا منابع آب زیر زمینی احیا گردد.
فرهنگ استفاده درست از آب باید توسط شرکت های آب ترویج گردد
نقش بانوان در مصرف درست آب در خانواده ها قابل انکار است و می توانند به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد.

این سمینار با معرفی اولین  ساختمان سبز استان  که به همت مهندس جوان سازمان “رامین همتی” طراحی گردیده بود ،خاتمه یافت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار