قابل توجه متقاضیان آزمون های ورود به حرفه مهندسان

با سلام  و احترام

با عنایت به تماس های مکرر و مراجعات حضوری مهندسان سازمان در خصوص اطلاعیه آزمون پروانه اشتغال بکار

به اطلاع مهندسان محترم میرساند

اخبار مستند آزمون را تنها از سایت وزارت راه و شهرسازی   معاونت مسکن و ساختمان  پیگیری نمایند و به اطلاعیه های بی اساس و یا اطلاعیه های آزمون های آمادگی و  آزمایشی پروانه اشتغال بکار توجه نکنند.

برگزاری آزمون ها  زمان  و برنامه منظمی ندارد  و  بنابراین به زمان برگزاری آزمون در سال های گذشته توجه و استنداد ننمایید.

منابع  هر آزمون با توجه به نظر طراحان سوال های همان آزمون مشخص میشود بنابراین جهت اطلاع از  منابع  پس از اعلام اطلاعیه آزمون  از سایت فوق الذکر  – سامانه آزمون های ورود به حرفه  پیگیری نمایید .

سایت معتبر  پیگیری آزمون :  www.inbr.ir

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار