تأکید شورای مرکزی بربرقراری انضباط مالی در سازمان های استان ها

به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ، نشست یکروزه ای با حضور خزانه داران و مدیران مالی سازمان ها در روز چهارشنبه مورخ 14/9/97 در محل شورای مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه نمایندگان سازمان جناب آقای مهندس محمد الهامی زاده خزانه دار محترم سازمان و جناب آقای رستمی مدیر محترم مالی سازمان خراسان جنوبی حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در آغاز این همایش مهندس امراللهی خزانه دار شورا و رئیس کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی با گرامیداشت هفته حسابدار به ارائه نکات مهم و کلیدی نظام نامه مالی و معاملاتی و تشریح آنها پرداخت و بر کنترل و نظارت مستمر بر امور مالی و اموال سازمان  و تنظیم روابط مالی دفاتر نمایندگی شهرستان ها بر مبنای مواد 19 تا 22 نظام نامه مالی و معاملاتی ابلاغی شورای مرکزی تأکید نمود.

سپس آقای درّی عضو کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی ضمن گرامیداشت پانزدهم آذر، روز حسابدار، به تشریح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و از خزانه داران خواست ضمن ضمیمه نمودن و کنترل اسناد و مدارک، نسبت به کنترل حسابهای بانکی بصورت مستمر و مطابقت با صورت حسابهای بانکی حداقل در دوره های ماهانه اقدام نمایند. وی بر رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی به منظور جلوگیری از  جرم مالیاتی مندرج در ماده 274 ق.م.م تأکید نمود.

پس از آن خانم زحمتکش عضو دیگر کمیته مالی و مالیاتی نیز ضمن تشریح موادی از قانون تأمین اجتماعی به فرآیند حسابرسی بیمه در سازمانهای نظام مهندسی اشاره و تجربیات سازمان نظام مهندسی قم را به حاضرین منتقل نمود.

در جلسه بعدازظهر این همایش که با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی برگزار گردید، مهندس رجبی ضمن اعلام خبر تعامل سازنده سازمان با وزیر محترم راه و شهرسازی، ،رهنمودهای لازم را به خزانه داران و مدیران مالی ارائه و بر شفافیت کامل امور مالی سازمان ها و نظارت مستمر خزانه داران بر امور تأکید نمود.

دکتر جواهری دبیر اجرایی شورای مرکزی نیز ضمن تشریح اهداف قانون،هدف از اجرای آیین نامه مقررات ملی ساختمان را کاهش حداکثری تلفات انسانی در سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه بیان داشت و افزود: طراحی ساختمان باید به گونه ای انجام شود که چنانچه خسارت به سازه و ساختمان وارد شد، تلفاتی را در پی نداشته باشد.وی در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری و قانون مالیاتهای مستقیم در سازمانها افزود که شفافیت مالی در نظام های مهندسی ساختمان استانها می تواند جلو خیلی از شایعات را بگیرد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار