برگزاری جشن کودکان و ایمنی

روابط عمومی سازمان در نظر دارد جشنی ویژه کودکان با موضوع “کودکان و ایمنی” برگزار نماید.هدف از برگزاری جشن آشنایی کودکان با موضوع ایمنی و زلزله می باشد.

زمان برگزاری شنبه 8 آذرماه 97 می باشد.

مکان: موسسه دو زبانه کودکان برتر واقع در خیابان مدرس-حاشیه بیست متری دوم شرقی

ساعت برگزاری: 17:30 به مدت 1 ساعت

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار