نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب،با حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان به کار خود پایان داد

به گزارش روابط عمومی سازمان، دراین نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در طول 4 دهه در 110 غرفه به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه در 9 بخش برپا شده است که بخش اول مربوط به تاریخ انقلاب، بخش دوم مربوط به امور نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی، بخش سوم مربوط به فرهنگ، هنر و گردشگری، بخش چهارم مربوط به زیرساخت‌ها، بخش پنجم عمران شهری”با حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان”، بخش ششم  بهداشت، درمان و امور حمایتی، بخش هفتم اقتصادی و تولیدی، بخش هشتم آموزش و پرورش و بخش نهم کشاورزی، دامپروری و منابع طبیعی بود.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار