اولین بازدید کمیسیون مشورتی بانوان

به گزارش روابط عمومی سازمان،طبق مصوبه کمیسیون مشورتی بانوان با موضوع”بازدید از پروژه های سطح شهر” اولین بازدید از پروژه در تاریخ 4شنبه 4 اردیبهشت ماه صورت گرفت.گفتنی است، بازدید از پروژه های سطح شهر ویژه بانوان به طور مستمر در سال 98 برنامه ریزی گردیده است.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار