مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان ها معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان و طبق صورتجلسه کارگروه انتخابات مورخ 04/02/98 افراد برگزیده در شهرستان های مختلف جهت تصدی مدیریت دفتر نمایندگی شهرستانها به مدت یکسال پس از برگزاری انتخابات و تایید هیات مدیره سازمان معرفی شدند.

لیست اسامی به شرح ذیل می باشد:

شهرستان بشرویه: جناب آقای مهندس مهدی قاسمی

شهرستان سرایان: جناب آقای مهندس مهران طاهرپور

شهرستان طبس: جناب آقای سیدسعید صادق زاده

شهرستان فردوس: جناب آقای مهندس حسین مهجور

شهرستان قائن: جناب آقای مهندس جواد ایوبی

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار