تاکید کمیسیون خدمات اشتغال و مهندسی شورای مرکزی بر نقش رشته های شهرسازی و نقشه برداری در نوسازی مناطق سیل زده

کمیسیون خدمات اشتغال و مهندسی شورای مرکزی روز یازدهم اردیبهشت با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مواردی چون ارجاع نظارت و مکاتبات اخیر دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این زمینه و نیز روند اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس از مهمترین مواردی بود که در این نشست به آنها توجه شد.
دراین جلسه همچنین نقش رشته های شهرسازی و نقشه برداری در مراحل بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده مورد تاکید قرار گرفت.
از دیگر دستور کارهای این نشست موضوعات مربوط به کارشناسان ماده ۲۷ و نیز تجارب استانها در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی بود که پس از جمع بندی ، مکاتبه ای در این موارد با شورای مرکزی صورت می گیرد.
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار