اولین کارگاه بررسی چالشهای فراروی بانوان مهندس سراسر کشور برگزار می شود.

به همت کمیسیون مشورتی بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی  اولین کارگاه بررسی چالشهای فراروی بانوان مهندس ، با حضوربانوان اعضا هیات مدیره نظام مهندسی های ساختمان سراسرر کشور پنجشنبه 23خردادماه 98 در  هتل کوهستان، برگزار می شود.

این کارگاه با دو موضوع

مشکلات بانوان مهندس در حوزه قوانین

و مشکلات بانوان در حوزه های کاری مورد بحث  و بررسی قرار خواهد گرفت.

از کلیه بانوان جامعه  مهندسی دعوت میشود ه در این کارگاه حضو بهم رسانند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار