اعطا احکام اعضا شورای انتظامی سازمان

اعطا #احکام اعضا #شورای_انتظامی سازمان

یکشنبه 13مردادماه98

اعضای دوره جدید شورای انتظامی

آقای مهندس حسن هوشمندی
آقای مهندس اسدا… جلال زاده
آقای مهندس رمضان احمدی
آقای مهندس عبدالرشید حسنی
و
آقای داریوش به عنوان عضو قضایی
معرفی شدند.

همچنین از زحمات آقایان مهندس حسین آبادی و خوشنام که در دوره قبل در شورای انتظامی حضور داشتند تقدیر بعمل آمد

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار