بخشنامه جدید بیمه تامین اجتماعی و امڪـان استفاده اعضا سازمان از سوی سازمان تامین اجتماعی

🔻 بخشنـــامه جدید بیمه تــامین اجتماعی و امڪـان استفاده اعضای بدون پروانه اشتغال از سوی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردید.

🔹🔹برخی از نڪـات قابل توجه این بخشنامه مهم:

۱. مشمولین بیمه نامه: اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که فاقد رابطه مزدبگیری هستند و ضمن اشتغال به ڪـار ، دارای کـارت عضویت معتبر باشند.

۲. سوابق پرداخت حق بیمه متقاضیان در اجرای این بخشنامه لحاظ می گردد.

۳. حداڪثر سن متقاضی ۵۰ سال تمام است. (بجز استثنائات مندرج در بخشنامه)

۴. متــقاضی در صورت ارایه معرفی‌نامه سازمان نظام مهنــدسی ســاختمان تحت پوشش قرار می‌گیرد.

۵. نرخ حق بیمه معادل ۲۷٪ مبنای پرداخت حق بیمه است. (جزئیات مربوطه در بخشنامه)

۶. بیمه شده در این طرح از شمول قانون بیمه بیڪاری خارج است.

۷. ڪلیه تعهدات مربوط به مستمری‌های بازنشستگی، بازماندگان، از ڪار افتادگی کلی و استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی برای بیمه شدگان برقرار است.

۸. بیمه شدگان این بخشنامه تحت عنوان گروه های خاص بیمه ای تحت پوشش قرار می گیرند.

🔰اعضای محترم میتوانند،جهت دریافت معرفی نامه از روز یڪشنبه۳۱ فروردین ماه به سـازمان مراجعه نمایند.

جهت دریافت بخشنامه اینجا کلیک نمایید.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار