تلاش در جهت تبیین جایگاه حقیقی و واقعی کمیسیون ها و کمیته های استان از مهمترین وظایف این گروههاست

به گزارش روابط عمومی سازمان و به نقل از واحد کمیسیون ها و کمیته های تخصصی و با توجه به ماده 2  اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان اهداف و وظایف کمیسیون تخصصی و کمیته موضوعی در راستای اهداف سازمان موضوع ماده 2 قانون،بر اساس نیاز سازمان استان و پیشنهاد هیات مدیره استان تشکیل شده و وظایفی به شرح زیر را بر عهده می گیرند:

  • ارائه پیشنهادات لازم در خصوص نحوه ارتقا کمی و کیفی سطح مهارت های حرفه ای و تخصصی مهندسان شامل دانش فنی و حرفه ای و آگاهی های علمی،اجتماعی،اقتصادی،حقوقی و…
  • تلاش در جهت تبیین جایگاه حقیقی و واقعی کمیسیون ها و کمیته های استان
  • تشکیل منظم جلسات کمیسیون تخصصی یا کمیته موضوعی برابر نظام نامه و پیگیری موضوعات ارجاعی
  • مشارکت در تعیین ضوابط و معیارهای مرتبط با وظایف و خدمات مهندسی اعضا سازمان
  • رشد و توسعه فرهنگ ساخت و ساز از طریق ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های تخصصی و کمیته های موضوعی با هیات رییسه گروه های تخصصی
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار