بازدیــد از پروژ ه های شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی سازمان، با حضور اعضا نظارت عالیه و مدیریت گاز  و نماینده هیات مدیره از پروژه های سطح شهرستان طبس بازدید بعمل آمد.

در ادامه این بازدید نشستی جهت بررسی مشکلات و مباحث گاز در این شهرستان برگزار شد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار