دوره آموزشی/HSE

🖥 #دوره_آموزشی/الزامی

🔻 مقررات و تدابیر فنی سلامت ،ایمنی و محیط زیست ( hseارتقا 3به2 پایه اجرا )

🔻روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ، ایمنی و محیط زیست ( hse ارتقا 2به 1پایه اجرا )

⚠️گذراندن دوره های hse فوق جهت ارتقا در پایه مربوطه اجباری است لذا مهندسانی که دوره های مذکور را نگذرانده اند با توجه به پایه اجرا خود در دوره ویژه آن پایه شرکت نمایند

❌توجه :
🔻دوره پس از به حد نصاب رسیدن برنامه ریزی میگردد و از طریق سایت سازمان تقویم اطلاع رسانی میشود
🔺در صورت انصراف از دوره تا یک هفته مانده به دوره 100% هزینه ثبت نام عودت داده میشود
🔻پس از این تاریخ در هیچ صورتی هزینه قابل برگشت نیست
🔺با قبول این شرایط ادامه ثبت نام را انجام دهید

📝ثبت نام/سامانه رفاهی

🌐 refahi.nezam-kj.ir

📅آخرین مهلت ثبت نام/ 20 آذرماه

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار