دستور جلسه مجمع عمومی|اسفندماه1402

📣اخبار#مجمع_عمومی

🔻دستور جلسه مجمع عمومی|اسفندماه1402

1- انتخابات بازرسان محترم سازمان
2- طرح و تصویب نظام نامه موضوع ماده 113 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب جلسه بیست و پنجم هیات عمومی مورخ 28/11/1401
3- طرح و تصویب متمم بودجه سال 1402
4- درخواست تفویض اختیار به هیئت مدیره، در خصوص تصمیم گیری برای ساختمان سایت اداری با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان
5- طرح و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تبصره 5 نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات اعضاء هیئت مدیره، رئیس و خزانه دار، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان ابلاغ شده از طرف شورای مرکزی طی نامه شماره 37216 / س ن مورخ 16/10/1399
6- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی
———————

📎اخبار مجمع در وبسایت سازمان:
B2n.ir/y83073

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار