امور مهندسین

✔️پرداخت فیش خزانه مسکن و شهرسازی از طریق سامانه پاتمک
https://patmak.mrud.ir/

✔️بارگذاری مدارک صدور پروانه از طریق سامانه سپامک

https://spamak.mrud.ir/

✔️درخواست عضویت و پرداخت هزینه تمدید عضویت

https://ims.irceo.ir/

✔️حضور و ثبت نام در دوره های آموزشی از طریق سامانه، رفاهی_آموزشی سازمان
refahi.nezam-kj.ir

📝اخذ تاییدیه تحصیلی

✔️دانشگاه آزاد
https://stelam.iau.ir/

✔️سایر دانشگاه ها
portal.saorg.ir

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار