قابل توجه متقاضیان صدور پروانه اشتغال بکار و پذیرفته شدگان آزمون مهر 96

با سلام  به اطلاع مهندسان محترم میرساند علیرغم عدم ارسال لیست قبولی متقاضیان آزمون مهر  96  از وزارت راه و شهرسازی ، کسانیکه  موفق به کسب حد نصاب قولی آزمون مذکور شده اند میتوانند مدارک خود را به منظور  بررسی و تشکیل پرونده به سازمان تحویل  نمایند .

به منظور دریافت پروانه راهنمای زیر را  مطالعه نمایند :

مرحله 1  :  جهت استعلام مدارک ، کپی مدارک کارشناسی و کاردانی  همزمان به سازمان ارائه گردد.

مرحله 2  :  دریافت معرفی نامه حق تمبر از سازمان  به منظور تشکیل پرونده در دارایی از سازمان

مرحله 3  : دریافت معرفی نامه استعلام پروانه اشتغال بکار کاردانی از  سازمان  نظام  مهندسی به سازمان نظام کاردانی ،  برای کسانیکه مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند

مرحله 4  :  مراجعه به سایت و دریافت چک لیست صدور –تمدید – ارتقا پروانه و تکمیل مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه

تذکر 1 : مهندسان فاقد پروانه مدارک مربوط به صدور را مطالعه نمایند

تذکر 2 : مهندسانیکه دارای پروانه هستند فقط مدارک مربوط به صدور صلاحیت جدید را مطالعه نمایند

 

 

نکات مهم :

  1. ارائه سابقه کار بسیار گزینه مهمی در صدور پروانه است

از  4 روش میتوانید فرم اشتغال بکار خود را تهیه کنید

  • فرم اشتغال بکار (صفحه دوم ) را از سایت دریافت و تکمیل می کنید سپس دو نفر از مهندسان هم رشته که حداقل پایه آن ها دو باشد آن را مهر و امضا میکند (کپی پروانه مهندسانی که امضا نموده اند باید به فرم الصاق شود)
  • فرم اشتغال بکار (صفحه اول ) را از سایت دریافت و تکمیل می کنید و سپس یک دفتر مشاور و یا شرکت مجری استانی آن را مهر و امضا میکند(کپی پروانه دفتری که امضا نموده است باید به فرم الصاق شود)
  • از اداره های دولتی نامه رسمی سابقه کار ارائه دهید
  • از شرکت های بیمه سابقه کار دارای مهر و امضا اداره بیمه ارائه دهید

 

  1. زمانی سازمان مدارک را به اداره راه ارسال خواهد کرد  که لیست نمرات مهندسان از وزارت راه به سازمان تحویل شده باشد
  2. کارت پایان خدمت الزامیست و کسانیکه درحال تحصیل هستند و یا مشغول به خدمت هستند امکان دریافت پروانه اشتغال بکار را تا زمان صدور کارت پایان خدمات ندارند
  3. متقاضیان پروانه نظارت و طراحی و محاسبات برای اخذ پروانه نیاز به گذراندن دوره ندارند.
  4. متقاضیان پروانه اجرا جهت  اخذ پروانه نیاز به گذراندن  6دوره  و کاراموزی دارند.
  5. تخصیص سهمیه در صلاحیت نظارت پس از صدور پروانه و گذراندن مدت کاراموزی و تایید کارشناسان مربوطه انجام میگردد

 

پیروز و سربلند باشید – امور مهندسان  بهار 97

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار