مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار گردید

بر اساس آگهی دعوت نوبت دوم به شماره   02648   مورخ 97/02/29جلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان رأس ساعت 17 روز سه شنبه  مورخ 97/03/01 در محل سالن غدیر واقع در خیابان پاسداران با حضور آقای مهندس  علیرضا نیک شعار    نماینده محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان و شرکت تعداد ( 77  ) نفر از کل اعضاء سازمان به تعداد (  2608     ) نفر تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس سرود جمهوری اسلامی ایران پخش شد. در ادامه آقای مهندس غلامرضا توکلی ضمن خیر مقدم به حاضرین با استناد به ماده 56 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر ضرورت انتخاب هیئت رئیسه موقت مجمع عمومی تأکید نمود که در نتیجه آقایان و خانمها:

1- مهندس علی جعفری رئیس مجمع

2- مهندس فاطمه احراری به عنوان منشی

3- مهندس محمدجواد حیدری به عنوان ناظر

4- مهندس محمد مهدی زاده به عنوان ناظر

انتخاب و پس از آن بر اساس رای حاضرین آقایان

1- مهندس محمد خوشنام به عنوان رئیس مجمع

2- مهندس علی کریمدادی به عنوان منشی مجمع

3- مهندس محمدجواد حیدری به عنوان ناظر

4- مهندس محمد مهدی زاده به عنوان ناظر

هیئت رئیسه اصلی مجمع عمومی انتخاب و مسئولیت اداره جلسه را عهده دار گردیدند.

پس از آن دستور کار جلسه مندرج در آگهی مربوطه توسط رئیس مجمع قرائت و توضیحاتی پیرامون دستور جلسه ارائه گردید که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نقطه نظرات حاضرین مواردی به شرح ذیل مورد تاکید قرار گرفت.

1- ترازنامه و سایر صورتهای مالی سازمان مربوط به دوره مالی از تاریخ96/01/01  لغایت 96/12/29 به تعداد 2برگ پس از بررسی و ارائه توضیحات لازم ضمن امضاء ذیل کلیه اوراق مزبور توسط هیئت رئیسه به تصویب و تایید رسید.

2- بودجه پیشنهادی با رقم 36/626/968/000 ریال برابر سرفصل های درآمد و هزینه سازمان مورد تصویب قرار گرفت.

3- مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار می دهد:

– جابه جایی در سرفصل های بودجه مصوب 97 به میزان 20 درصد با رعایت صرفه و صلاح.

– ازحق الزحمه خدمات مهندسی هر یک از اعضاء به میزان 5درصدکسر و در راستای بودجه مصوب سالیانه سازمان مصرف نماید.

4- پاداش هیئت مدیره و بازرسان به ازای هر ماه500/000 تومان به تصویب مجمع رسید.

5- مجمع به هیئت مدیره در خصوص ساختمان اداری تفویض اختیار می نماید تا با در نظر گرفتن صرفه و صلاح نسبت فروش و واگذاری ساختمان اقدام نماید.

6- حق ورودی به سازمان و حق عضویت سالانه بدون افزایش به تصویب رسید.

7-روزنامه منتخب جهت انتشار آگهی های سازمان روزنامه آوای خراسان جنوبی به تصویب رسید.

 

 

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار