نامه عملکرد مالی سال96 مهندسین عضو سازمان

جهت مشاهده و  دریافت نامه عملکرد مالی سال96 خود به یکی از روش های زیر میتوانید عمل نمایید.

1- به صورت غیر حضوری: مراجعه به وب سایت سامانه  عملکرد خدمات مهندسین به آدرس http://tax.nezam-kj.ir

2- به صورت حضوری : مراجعه به دبیرخانه سازمان

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار