راه اندازی سامانه الکترونیکی مکاتبات مهندسین

قابل توجه مهندسین محترم
از آنجاییکه سامانه الکترونیکی مکاتبات اداری سازمان نظام مهندسی استان راه اندازی شده،من بعد پروانه های ساختمانی صادر شده و نقشه های اصلاحی منضم به آن ، برای مهندسین ناظر از طریق این سامانه ارسال خواهد شد.لذا مراجعه مسمر مهندسین ناظر به سامانه الکترونیکی مکاتبات اداری ضروری می باشد،عواقب سوء ناشی از عدم مراجعه به عهده مهندس خواهد بود

آدرس سامانه

 http://dabirkhane.nezam-kj.ir

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار