آگهی تمدید ثبت نام در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

به اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی می رساند مهلت ثبت نام از اعضاء متقاضی نامزدی در انتخابات هیئت مدیره از مورخ 03/05/97 لغایت 09/05/97 تمدید می گردد.

متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام در ساعات اداری به محل دفتر هیئت اجرایی واقع در ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی استان واقع در بیرجند خیابان قدس شرقی،طبقه دو،اتاق 103 مراجعه فرمایند.

هیئت اجرایی اجرایی انتخابات هشتمین دوره سراسری هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار