دوره آموزشي نماسازي ونازك كاري

دوره آموزشي نماسازي ونازك كاري

ارتقا پايه: 3 به 2 و 2 به 1

صلاحیت :اجرا

رشته  :معمار و عمران

زمان برگزاری :

شنبه 6مرداد صبح ساعت 9-13 عصر 15-20
يكشنبه و دوشنبه7 و 8مرداد  صبح8:30-12:30عصر15-20

مكان:دانشگاه بيرجند-ساختمان ازمايشگاه-درب پشت طبقه دوم

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار